Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkhälsoministern: Samlas mot missbruk

Idag träffar jag företrädare från Västmanlands län för en diskussion om hur vi gemensamt kan utveckla ett framgångsrikt alkohol- narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete.

Annons

Med på mötet är bland annat företrädare för landstinget, länsstyrelsen, enskilda kommuner, polisen, skolan och ett antal frivilligorganisationer. Tanken är att de som bjudits in att delta ska ges möjlighet att lyfta enskilda frågor, förmedla intryck och framföra synpunkter på den nationella politiken utifrån Västmanlands perspektiv. Min roll blir framför allt att lyssna och ta med mig tankar och synpunkter tillbaka till departementet.

Sedan mitten av 1990-talet har vi upplevt en markant ökning av alkoholkonsumtionen i Sverige. Svenskarna dricker i dag nästan 30 procent mer alkohol än för 15 år sedan. I Västmanland och andra delar av landet är såväl den legala som den illegala införseln en starkt bidragande orsak. I spåren av konsumtionsökningen följer alkoholrelaterade sjukdomar och skador, våldsbrott och social utslagning.

Att genom regionalt och lokalt förebyggande arbete verka för att minska alkoholens skadeverkningar är inte bara ett sätt lindra personliga tragedier - det är av avgörande strategisk betydelse för hela samhällsutvecklingen.

Jag vill också peka på några av de insatser som regeringen gjort hittills under mandatperioden:

260 miljoner kronor per år till förebyggande insatser

Regeringen avsätter drygt 260 miljoner årligen under mandatperioden för olika förebyggande insatser inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet. Bland annat satsas betydande resurser på ett samarbete med landstingens hälso- och sjukvård i det så kallade Riskbruksprojektet och på Ansvarsfull alkoholservering som är ett nationellt utvecklingsarbete i samverkan med krognäringen.

Fokus på barn i missbruksmiljöer

Ett särskilt prioriterat område är insatser för att stödja barn i missbruksmiljöer. Vi vet att det i Sverige i dag finns hundratusentals barn som växer upp med föräldrar som missbrukar alkohol eller andra droger. Många av dessa vuxna lider dessutom av psykisk ohälsa, vilket ytterligare ökar barnens utsatthet. Regeringen har avsatt 50 miljoner årligen 2008 och 2009 till landets kommuner för lokala insatser. Ett arbete med en nationell strategi för föräldrastöd har nyligen inletts. En handbok avsedd för socialtjänst, skolor och andra verksamheter nära barnen håller på att tas fram. Statens folkhälsoinstitut har genomfört en kartläggning och alla landets länsstyrelser har fått i uppdrag att utvärdera de insatser som görs.

Stöd till länssamordnare

För att lägga grunden för ett långsiktigt hållbart förebyggande arbete har regeringen valt att finansiera länssamordnare i varje län. Länssamordnarna är viktiga motorer i regionen och kan ge kommuner och frivilligorganisationer stöd i det förebyggande arbetet. Statens folkhälsoinstitut har fått ökade resurser för att följa upp insatserna och bistå med metodutveckling och kunskapsstöd. Avgörande för hur väl det förebyggande arbetet fungerar är den samverkan som sker på lokal nivå - mellan polis, socialtjänst, skola och barn och ungdomspsykiatri.

Till detta ska naturligtvis läggas de omfattande och resurskrävande insatser som dagligen sker inom ramen för polisens och tullens verksamhet, inom kriminalvården, inom hälso- och sjukvården, i socialtjänsten och i en rad andra verksamheter som dagligen hanterar alkohol-, narkotika, dopnings- eller tobaksrelaterade problem. Det handlar om stora och ständigt skiftande utmaningar inom ett mycket omfattande och komplext område. För att möta dessa utmaningar med effektiva och kraftfulla insatser krävs öppenhet, dialog och samverkan mellan olika offentliga aktörer och, inte minst, med den civila sektorn. Jag hoppas och tror att dagens möte här i Västmanland ska bidra till detta och att vi alla får idéer och intryck att inspireras av i vårt fortsatta arbete.

Maria Larsson (kd)

äldre- och folkhälsominister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons