Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkpartiet värnar kristna förskolor

Annons

Folkpartiet värnar friskolorna. Men ännu mer värnar vi elevernas rätt till att få en allsidig undervisning.

Jan-Olov Stefansson relaterar i en artikel den 19 december till Folkpartiet och vår syn på friskolor. Jag vill därför klargöra folkpartiets ståndpunkt på detta område och varför vi vill ha ett stopp för nya religiösa friskolor i väntan på skärpta tillstånds- och kontrollregler.

Barn är olika och behöver olika typer av lärmiljöer för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Sveriges skolor ska präglas av en mångfald av profiler, pedagogiska inriktningar och metoder. Friskolor, likaväl som alternativ inom barnomsorgen, berikar mångfalden och ska uppmuntras. Rätten att välja skola och förekomsten av friskolor ger sund konkurrens som även utvecklar de kommunala skolorna och erbjuder fler utvecklingsmöjligheter för lärare och rektorer. Dessutom ökar elevernas och föräldrarnas valfrihet att välja den skola som passar eleven bäst.

Folkpartiet har länge arbetat för att kristna skolor såväl som de med annan religiös profil skall kunna drivas med offentlig finansiering. Vi har också hävdat att det är viktigt att slå vakt om själva undervisningens icke-konfessionella karaktär. Skolplikten ska bara kunna fullgöras i skolor som respekterar den värdegrund som anges i skollag och läroplaner.

De grundläggande och demokratiska värderingar som utgör skolans värdegrund måste utan inskränkningar följas även av fristående skolor med konfessionell inriktning. Såväl undervisningen i religionskunskap som utbildningen i övrigt måste bedrivas enligt läroplanens krav på saklighet och allsidighet, öppenhet för skilda uppfattningar, tolerans samt möjligheter till personliga ställningstaganden. De konfessionella inslagen i utbildningen ska vara förenliga med de grundläggande demokratiska värderingarna i skollag och läroplaner.

Det finns nu ett hundratal religiösa friskolor i Sverige och flera nya har ansökt om tillstånd att få starta. De allra flesta av de etablerade skolorna fungerar mycket väl och utgör ett värdefullt inslag i det svenska skolsystemet.

Dock inte alla. Folkpartiets uppfattning är därför att mer än hittills måste göras för att säkerställa att skolor som startas på konfessionell eller ideologisk grund verkligen lever upp till skollagens och läroplanens krav på att förmedla den värdegrund som ska bära upp det svenska samhället med demokrati, pluralism och jämställdhet.

I avvaktan på ett sådant nytt regelverk är det folkpartiets uppfattning att inga nya tillstånd för religiösa friskolor bör beviljas.

Agneta Berliner

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons