Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkpartister: Bygg ut kärnkraften för klimatets skull

Klimatet är vår tids överlevnadsfråga.

Annons

Om vi inte minskar utsläppen av växthusgaser så att jordens temperaturökning bromsas, blir det katastrofala konsekvenser för många av jordens invånare.

Alla måste vidta åtgärder och uppnå resultat snabbt. I ett första steg har EU-länderna enats om ett minskningsmål på 20 procent till 2020, och 30 procent om andra länder gör liknande åtaganden.

Sannolikt behöver vi i Sverige och EU minska utsläppen med upp till 90 procent till 2050 (jämfört med utsläppen 1990) för att ta vår del av det globala ansvaret. Liberaler har en lång tradition av miljöpolitiskt engagemang och vi tänker globalt.

Vi är övertygade om att växthuseffekten kan hejdas. Verktygen finns.

De är forskning, handel och bistånd samt internationella avtal baserade på demokratiskt beslutsfattande. Viktigast är dock ekonomiska styrmedel baserade på principen att förorenaren betalar.

Med rätt pris på utsläppen, kan produktion och konsumtion av energi styras på ett kostnadseffektivt sätt mot kolsnåla lösningar. Är priset ungefär detsamma i många länder försvinner kryphålen för dem som inte vill betala för sig.

I Köpenhamn måste mänskligheten bestämma sig för att sluta skövla regnskogarna, och komma överens om att stötta utvecklingsländerna så att de kan bidra med sin rimliga del i ett klimatavtal. Åtgärderna slutar inte med Köpenhamn, det är där de börjar.

I Sverige måste vi på allvar börja arbetet med att bygga ut förnybara energislag, energieffektivisera och reducera användningen av olja, kol och fossilgas. Vi har påbörjat sparbetinget i Västerås stad. Vi måste nu gå

vidare och ställa om fordonsparken från bensin till eldrift, låta flyget betala sina fulla klimatkostnader och bygga ut rälsbunden trafik. Energiproducenterna, industrin, jordbruket, transportföretagen och den offentliga sektorn måste alla göra sitt.

Vi behöver både hållbara städer och en klimatsmart landsbygd.

Sveriges produktion av elektricitet ska vara koldioxidfri. Det uppnås genom en kombination av ny kärnkraft och satsningar på förnybar energi. Om man – som kärnkraftsmotståndare vill – lägger ned kärnkraften i Sverige allt eftersom reaktorerna tjänat ut, så innebär det ett sparbeting från 2025 till 2050 av samma storleksordning som industrins samlade elförbrukning. De svenska kärnkraftsreaktorerna faller för åldersstrecket från början av 2020- talet. En planeringsmarginal på 12–15 år behövs för att säkra försörjningstryggheten så att Sverige inte blir beroende av importerad fossilbaserad el och för att motverka stigande elpriser.

Avvecklas kärnkraften blir det omöjligt för Sverige att uppnå de ambitiösa målen om minskade utsläpp av växthusgaser, om vi inte samtidigt accepterar en strukturomvandling som innebär drastisk kapitalförstöring och nedläggning av viktiga delar av Sveriges basindustri.

Det innebär tiotusentals förlorade arbeten samt en väsentligt lägre ekonomisk tillväxt. Vi behöver inte betala det priset om vi bygger ut kärnkraften och vi kan då bidra till en ökad koldioxidfri elproduktion i världen som gagnar klimatet.

Utvecklingsarbetet som nu sker gör att kärnkraftverken – särskilt vid nybyggnation – blir allt säkrare och att allt mindre bränsle behövs för att ge samma mängd el. Forskningen har tappat mark i Sverige.

Efter avskaffande av det så kallade tankeförbudet har nya möjligheter skapats. I Västerås finns Westinghouse kärnbränslefabrik där det nu jobbas intensivt med utveckling. Satsningar på den fjärde generationens kärnkraft görs inom ramen för den europeiska SET-planen.

Förstärkningar behövs både i svensk kärnteknisk grundutbildning och forskning för att öka kunnandet och teknikutvecklingen i Sverige. En mycket hög säkerhetsnivå är en förutsättning för förtroendet för kärnkraften som ren energikälla, varför de som ansvarar för kärnsäkerhet måste ges tillräckliga resurser.

Alliansregeringens beslut att de tio reaktorer som nu är i bruk, kan ersättas av nya är därför viktig och ett stort steg mot en koldioxidfri elproduktion. Det säkerställer

el-behovet för industrin och ger goda förutsättningar för jobben i Sverige och Västerås.

kommunfullmäktiges ordförande

Västerås

Agneta Berliner

riksdagsledamot för Västmanlands län

Göran Landerdahl

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons