Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkpartister: Det ska löna sig att vara flitig i skolan

Annons

I dagarna har utbildningsminister Jan Björklund presenterat regeringens förslag till en ny betygsskala för grundskolan och gymnasieskolan. Det är ett förslag som vi välkomnar.

Förslaget innebär att betygsskalan kommer att innehålla fler steg än idag - något som många lärare, elever och föräldrar efterfrågat. De fem stegen A-E ska beteckna godkända resultat och F innebär icke godkänt resultat. Därutöver ska streck ges om underlag för bedömning saknas, till exempel om eleven varit frånvarande i hög omfattning. Efter remissförfarande och beslut i riksdagen planeras den nya betygsskalan att införas

i gymnasiet till läsåret 2010-2011 och

i grundskolan läsåret 2011-2012.

Dagens betygsskala ger inte tillräckliga

incitament för eleverna att anstränga sig. Med fler betygssteg kommer det löna sig bättre att plugga. Det höjer motivationen. Det blir lättare för eleverna att genom egen ansträngning nå ett högre betyg. Flit premieras. Och det tycker vi är en av de ingredienser som saknas i dagens skola.

Idag ges betyget G (godkänt) för mycket skilda resultat. De få betygsstegen är också ett trubbigt instrument när det gäller att informera elev och föräldrar om hur mycket eleven har lärt sig. Fler betygssteg kommer att underlätta en likartad betygssättning och motverka "snälla G". Det är en rättvisefråga att betygen ska återspegla hur mycket man lärt sig - fler steg ger rättvisare betyg.

Sedan tidigare har regeringen lämnat förslag på att betygen ska vara obligatoriska från årskurs 6, istället för som nu från år 8. Elever som har svårigheter med kunskapsinlärningen kommer att upptäckas tidigare.

Många barn som idag har svårt att hänga med på lektionerna kunde ha klarat skolans mål om de hade fått mer stöd tidigare i skolan. Om de och deras föräldrar hade fått tydligare information om eleven nått kunskapsmålen eller inte. Drygt en av tio elever som slutar nian klarar inte kraven till gymnasiet. I många kommuner går var tredje elev ut grundskolan utan betyg i alla ämnen. Det är effekterna av den skolpolitik som socialdemokraterna bedrivit i många år.

Folkpartiet liberalerna vill skapa en skola där barns svårigheter upptäcks i tid och där alla barn får det stöd de behöver. Tydligare och tidigare mål och utvärderingar är verktyg i detta arbete. Många andra åtgärder för att få en kunskapsskola genomförs nu också av Alliansregeringen: ökad ordning och

arbetsro, återstartande av speciallärarutbildningen, fortbildning för lärarna, tidiga läsa-skriva-räkna-satsningar, extra stöd och hjälp för de barn som inte når kunskapsmålen. Långsiktiga, konsekventa förändringar med kunskapsfokus.

Skolan ska ställa höga krav och ha positiva förväntningar på alla elever. En del elever behöver mycket hjälp och stöd för att klara målen, några behöver extra tid, men ingen blir hjälpt av att kraven sänks eller avskaffas. Fler steg i betygsskalan gör det lättare att

höja betyget genom att man lägger in en

extra växel. Det ska löna sig att vara flitig.

Agneta BerlineR

riksdagsledamot för Västmanland

Roger Haddad

kommunalråd i Västerås

Tommy Tikkanen

ledamot av grundskolenämnden i Västerås

Anna Lundberg

ledamot av barn- och bildningsnämnden i Hallstahammar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons