Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkpartister: Staten ska ansvara för skolan

När vi liberaler skriver om skolan blir det ofta lite av en lovsång till bildning och kunskap. Och det ska villigt erkännas, för oss folkpartister är skolan det allra viktigaste verktyget för att skapa ett jämlikt samhälle.

Annons

Vi menar att jämlikhet skapas genom att varje person ges maximala chanser att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Och vår skolpolitik bygger på tanken om den enskilda människans möjligheter att växa med kunskap.

Skolan ska vara en hävstång för elever som i övrigt fått en sämre start i livet. Det är inte föräldrarnas livsstil och ambitioner som ska styra barnens skolarbete. Så åstadkoms inga klassresor. Så skapas inga jämlika förutsättningar. Så bryter vi inga sociala arv. Att bildas, att bli något man inte redan är, att sträcka sig på tå för att nå något annat än det man redan har, är alltid underbart. Och kunskap är inte enbart en glädje i sig, utan också ett redskap som ger makt över det egna livet och den egna framtiden.

Trygga och kunniga människor är också nyfikna på det som är nytt. Det ger en bra grund för tolerans och empati. Därför är det så viktigt att politiken bejakar kunskap och har en hög ambition när det gäller skolan. En likvärdig skola för alla barn i Sverige.

Hur ser det då ut idag? När Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolan i början av 1990-talet höjdes många röster med varningar för allvarliga kvalitetssänkningar. Lärare från hela landet kom till Stockholm för att protestera.

Dessvärre har de blivit sannspådda. Kommunaliseringen av skolan är ett av de stora misstagen i socialdemokratisk skolpolitik. Skillnaden mellan skolorna har sedan dess ökat när det gäller betyg, resurser och behöriga lärare. Vi vill därför att staten tar över huvudansvaret för skolan för att garantera likvärdig kvalitet.

Ett skäl för att kommunalisera skolan var behovet av hänsynstagande till lokala skillnader. Och säkerligen bidrar lokala förhållanden till att kommunerna behöver avsätta olika mycket pengar till skolan. Men inte kan det vara rimligt att en kommun sätter behovet per barn och år till 100000 kronor, medan en annan bara satsar 58000? Så var dock fallet 2005 enligt Skolverkets statistik.

En annan tanke med kommunaliseringen var att besluten skulle fattas lokalt. Resultatet blev att den politiska detaljstyrningen ökade, att fler hierarkier byggdes samt att lärare och rektorer fick minskat inflytande. Att lagstiftningen dessutom riktar sig både till kommunen och till lärare/rektor skapar otydlighet och frustration om var ansvaret ligger.

Det skolan verkligen behöver är färre hierarkier och ökad tydlighet gällande styrning och ansvarsfördelning. Vi är övertygade om att lärare och skolledning själva klarar att tolka styrdokumenten och att det inte behövs några politiska mellanled mellan stat och skolor.

Det borde vara självklart att bostadsorten inte får spela någon roll för vilken kvalitet på utbildning man får. Det borde också vara självklart att ett betyg skall motsvara samma kunskapskrav oavsett var i Sverige man bor. Rapporter från både Skolverket och Riksrevisionen visar dock att stödet till elever varierar mycket mellan kommuner och att betygskraven är olika, ibland till och med inom samma kommun.

Alliansregeringen förbereder nu nationella prov i lägre årskurser, tätare skolinspektioner och tydligare kunskapsmål i läroplanerna, samtidigt som både kommunala skolor och friskolor ska ha stor frihet att utforma olika pedagogiska metoder för att nå målen. Hela skolpolitiken går i rätt riktning. Vi tycker dock att vi ska gå ännu längre och ifrågasätta den kommunala styrningen av skolan.

Partierna i Allians för Sverige har kommit överens om att inga förändringar i skolans huvudmannaskap ska ske denna mandatperiod. Vi respekterar den överenskommelsen men menar att det ändå ska föras en öppen debatt inför nästa mandatperiod om hur skolan ska styras. Vi är nu flera folkpartister som har lämnat in en motion till folkpartiets landsmöte i Västerås om några veckor där vi föreslår att folkpartiet skriver in i sitt partiprogram att staten ska ha ansvaret för skolan.

Skolan är ett nationellt ansvar och staten får aldrig abdikera från det ansvaret. Vi måste säkra att alla barn får en likvärdig skolgång som ger nödvändiga kunskaper.

Agneta Berliner

riksdagsledamot (fp) för Västmanland

Ulf Nilsson

riksdagsledamot (fp) Skåne, ledamot i utbildningsutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons