Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkpartister: Tydliggör ansvaret inom psykiatrin

När man jämför de resurser psykiatrin får i förhållande till annan sjukvård så står psykiatrin i strykklass. Det kan ha att göra med att psykiska sjukdomar fortfarande är tabubelagda trots att så många människor behöver hjälp.

Annons
Behöver samordnas. Två folkpartister vill samordna psykiatrin. Bilden visar sjukhussängar på Psykiatriska kliniken, Centrallasarettet Västerås.

För få utbildas till psykiatriker och psykiatridelen i läkarutbildningen är i dag alltför knapphändig. Sedan länge har det utbildats för få psykiatriker i förhållande till behovet. Med fog kan man påstå att det system som i dag finns inte förser landet med tillräckligt antal psykiatriker. Staten har ett övergripande ansvar för psykiatrisk vård och ställer krav på hur den skall bedrivas genom lagstiftning, forskning, utbildning och tillsyn. Vid flera tillfällen har staten bidragit med stora ekonomiska stöd under 2000-talet. Alliansregeringen har satsat en halv miljard kronor för att stärka psykiatrin 2007 och lika mycket pengar tillfördes psykiatrin 2008. Men det behövs än mer resurser.

Trots statligt stöd för att stärka vården av psykiskt sjuka har detta endast haft en marginell effekt. Landstingen kan inte enbart skylla på staten eftersom landstingen de facto har ansvar för att finansiera och utföra psykisk vård. Kommunerna ansvarar för stöd till personer med psykiska funktionshinder. Eftersom det finns ett delat ansvar skyller man ofta på varandra. Det är människorna som mår dåligt som ”faller mellan stolarna” och inte får den hjälp som de har rätt till.

Både stat, landsting och kommun måste ta sitt ansvar. Vi måste införa ett system med en stöd- och servicepeng där stat, landsting och kommun har en gemensam penningpåse och där pengarna styrs till den verksamhet som den enskilde har behov av, allt för att den enskilde inte ska ”falla” mellan stolarna. I ett sådant system blir det ointressant för kommunen och landstinget att försöka lägga ansvaret för människan på någon annan. Det ger också den enskilde individen mer inflytande över vilka insatser som ska ges. Landstinget i Västmanland kan bli en föregångare för ett servicesystem och bjuda in kommuner och stat för samarbete.

Insatserna gör bäst nytta när de sätts in tidigt. Det kostar samhället vansinnigt mycket mer pengar att vårda en människa som är mycket sjuk än om man fångar upp personen i ett tidigt stadium. Dessutom går det inte nog att understryka de mänskliga aspekterna att tidigt hjälpa en människa som är i behov av psykiatrisk hjälp.

Öppenvårdspsykiatrin måste bli tillgängligare genom ökade resurssatsningar. Antalet gruppboenden och annat boendestöd måste byggas ut. Det behövs också fler mobila resursteam som kan hjälpa människor i deras hem.

Många unga människor mår så pass dåligt att de behöver psykiatrisk hjälp. Unga flickor som skär sig. Utagerande pojkar som förstör sin egen och andras tillvaro. Barn och ung-domar med psykiska problem är en grupp som vi måste satsa mer på. Utbildningen av personal inom barnomsorg och skola rörande psykisk hälsa och psykiska funktionshinder bör stärkas för att lättare upptäcka barn som har psykiska problem. Skolans elev-hälsa behöver förstärkas med fler kuratorer och psykologer. En välfungerande elevhälsa ska finnas i alla kommuner och lagregleras nu i den nya skollagen.

För en liberal ingår alltid uppgiften att slåss för de mest utsatta grupperna i samhället. Det gäller i högsta grad människor med psykisk sjukdom. De har rätt att bli väl och människovärdigt omhändertagna, både för sin egen och för sina anhörigas skull. Men också samhället i övrigt har allt att vinna på att de som behöver hjälp också får det.

I dag har vem som helst mycket svårt att se vilken huvudman som bär ansvaret i olika situationer. Än mindre chans har en människa i kris att hitta rätt hjälp och vem man skall söka sig till i förhållande till vårdansvaret. Landstinget i Västmanland måste prioritera psykiatrin och skapa tydlighet för den som behöver vården. Det är dags för Landstinget i Västmanland att bjuda in kommunerna i länet och tillsammans med staten skapa tydlighet och förbättrad hjälp till dem som behöver vården.

Jan Rejdnell

medlem i Folkpartiet liberalerna,

Västerås

Christina Czitrom

landstingsledamot Folkpartiet liberalerna,

Köping

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons