Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkpartister: Vi ska inte slösa bort invandrares kompetens

Nyanlända invandrare har länge mötts av en omhänder-tagandementalitet i Sverige. I all välvilja har kompetenta människor slussats in i bidragssystem och utbildningar utan mål och utan slut.

Annons

Över 3 700 personer i Västmanland läste vuxenutbildning på grundskole-nivå förra året. I hela landet handlar det om drygt 80 000 personer. Nio av tio har utländsk bakgrund. Var tredje studerande på grundskolenivå har sedan tidigare högskoleutbildning och ytterligare en fjärdedel har gymnasieutbildning. Många av dessa studerar också relativt länge på grundskolenivå.

Det är självklart att människor under hela livet ska kunna tillskansa sig en grundläggande utbildning. Men det är inte acceptabelt om vuxna som studerat på högskolenivå läser om grundskolan bara för att de fått otillräcklig studie- och yrkesvägledning eller inte kunnat validera en tidigare examen.

Det är synnerligen ineffektivt att utbildade människor kommer till Sverige och först tillbringar åratal i SFI för att sedan tillbringa ytter-ligare år att utbilda sig på grundskolenivå. Samhället borde rimligen kunna ta tillvara deras kompetens på ett bättre sätt. Att studier görs på fel nivå, avbryts eller drar ut på tiden försvårar etableringen på arbetsmarknaden.

Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning som ska se över den kommunala vuxen-utbildningen på grund-läggande nivå. Utredningen ska analysera varför så många med hög tidigare utbildning studerar inom den kommunala vuxen-utbildningen på grund-läggande nivå.

Den ska också föreslå åtgärder för att kombinera studierna med annan utbildning, arbete eller praktik och hur tillgången till och kvaliteten på validerings-insatser kan förbättras.

Att snabbt lära sig svenska är avgörande. Men vägen från språkutbildning till arbete kan förenklas och förbättras. Framför allt måste språkutbildningen ligga på rätt nivå, ske närmare yrkeslivet ochvara bättre anpassat efter individens förutsättningar och behov.

Folkpartiet och regeringen har gett mottagandet ett tydligare jobb-perspektiv. Inte minst etablerings-reformen flyttar introduktionsansvaret från socialtjänst till arbetsförmedlingen och genom att alla direkt får en etableringsplan som tydliggör vilka insatser som krävs för att komma ut i arbete.

En mediantid på sju år från uppehållstillstånd till arbete för nyanlända invandrare är ett mänskligt slöseri. Nu bryter vi med den tidigare politiken som i årtionden förpassat kompetenta och kapabla människor till ett liv utanför arbetsmarknaden.

Det handlar om att ge människor möjligheter och makt att vara med och bidra till samhället.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons