Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För dyra VA- och avfallstaxor i Surahammar

Annons

De senaste elva åren har taxorna på VA och hushållsavfall i Surahammars kommun skenat i höjden helt oförklarligt. Från 1996 har avgiften på VA ökat med drygt 80 procent, och från 1997-02-24 har avgiften för hushållsavfall, som i flera år redan varit högst i Sverige, stigit med drygt 60 procent. Dessa avgiftsökningar är helt oacceptabla.

En avgiftsstudie kallad "Fastigheten Nils Holgersson underbara resa genom Sverige", har genomförts varje år sedan 1996, där jämför man de kostnadsskillnader som föreligger mellan olika kommuner, på bland annat VA, renhållning och fjärrvärme. Tanken med rapporten är att den skall bidra till att skapa debatt på det lokala planet och förhoppningsvis leda till sänkta kostnader för konsumenterna. Rapporten visar att den korta och långa räntan fortfarande har historiskt låga nivåer. Den korta räntan är endast cirka 25 procent av ingångsvärdet för år 1996 och den långa räntan är mer än halverad. Man konstaterar därför i rapporten att det inte är tillfredsställande att prisnivån för till exempel VA fortlöpande har ökat!

Prisökningstakten på fjärrvärmen i Surahammars kommun har däremot varit mycket lägre, från 1996 har avgiften på fjärrvärmen bara ökat med cirka 30 procent fram till

i dag, vilket verkar mer normalt. Det anmärkningsvärda är att priset på VA, procentuellt sett, stigit nästan tre gånger mer än vad priset på fjärrvärmen gjort under samma tid.

Samtidigt har investeringarna i fjärrvärmeverksamheten under den tiden legat på 97 miljoner kronor, mot enbart 36 miljoner kronor i VA-verksamheten. Att avgiften på VA stigit så kraftigt kan bero på att VA-abonnenterna, utan kännedom och i hemlighet, också varit med och sponsrat kostnaderna för investeringarna i fjärrvärmen. Det rätta borde varit att priset på fjärrvärmen under tiden ökat med 80 procent och att priset på VA bara ökat med 30 procent.

Ytterligare en ny avgiftshöjning har aviserats att gälla från årsskiftet 2007, på VA, hushållsavfall och faktiskt även på fjärrvärmen, en ökning på sammanlagt 30 procent. Tyvärr fick inte väljarna ta del av den informationen före valet, den nya "prisbomben" släpptes några dagar efter valet.

Kommunalrådet Anders Tollin hade före valet haft möjlighet att ge information om avgiftshöjningarna på kommunalrådets sida via internet. Tydligen tyckte han inte att det var viktigt för medborgarna att före valet få vetskap om att vissa abonnenttaxor sammantaget kommer att öka med 30 procent vid årsskiftet.

Före detta statsministern och landsfadern Göran Persson varnade för "ett finansiellt moras" i samband med att den nya borgerliga regeringen tillträdde. I Surahammars kommun har medborgarna i många år levt med "ett finansiellt moras". Frågan är, hur länge till vi har råd med ett fortsatt socialdemokratiskt styre? För låginkomsttagare och pensionärer med låg pension är smärtgränsen redan passerad!

Vi får hoppas att centerpartiet får gehör för ett av sina vallöften, nämligen att genomföra en total översyn av ekonomin i de kommunala bolagen, behovet är akut, detta borde genomförts tio år tidigare. Det är synd att Olle Thorell, ordförande i arbetarekommunen, inte har använt blåslampan tidigare på bolagsledningarna i de kommunala bolagen i Surahammars kommun. Om Olle Thorell däremot använder blåslampan på alliansen i riksdagen, som han lovar att göra, ger det inte någon som helst effekt på de höga avgifterna för medborgarna i Surahammars kommun.

Många medborgare är intresserade av att höra varför vissa kommunala verksamheter skall ha fortsatt bolagsdrift och varför man över huvud taget bolagiserade väl fungerande kommunala verksamheter.

I dag finns facit, skuldbördan från bolagen är gigantisk för kommunmedborgarna. Trots att mångmiljonbelopp av skattemedel både som lån och i ägartillskott har tillskjutits bolagen under flera år, är det i dag ett ekonomiskt moras i bolagen. Socialdemokraterna i Surahammar påstår "I vårt Surahammar ska alla med. Så enkelt är det." Bevisa att det inte bara är ett nytt politikerskämt. Det är ju så enkelt!

Östen Mård

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons