Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föräldraldigheten skall delas

Annons

Jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet har länge varit en prioriterad fråga inom förbundet. Engagemanget för ett jämställt arbetsliv har varit stort såväl hos enskilda medlemmar som hos våra lokala fackliga företrädare och förbundet centralt.

För Akademikerförbundet SSR har det varit självklart att motverka såväl strukturell som direkt lönediskriminering både genom centrala förhandlingar och genom lokalt verka för lönekartläggning, arbetsvärdering och jämställdhetsplaner. Förbundet har heller inte dragit sig för att stämma arbetsgivare till Arbetsdomstolen om detta bedömts som den enda framkomliga vägen.

Ska vi skapa ett jämställt arbetsliv är möjligheten och förutsättningarna för att förena arbete med föräldraskap viktigt. I dag står männen för 19 procent av uttagna föräldraledighetsdagar.

Även om det skett en ökning senare år är siffran fortfarande alltför låg.

Självklart finns det många förklaringar, men den största orsaken är säkert våra invanda mönster och normer och våra förväntningar på varandra.

Och hur ser det ut?

Många är de män som berättar om att de motarbetas av såväl arbetsgivare som kollegor när de vill vara föräldralediga.

Män har självklart samma rättighet till föräldraskap och tid med sina barn som kvinnor har. Precis som kvinnor har rätt till lika möjligheter i arbetslivet. Både män och kvinnor har rätt till att kunna kombinera ett aktivt föräldraskap med ett yrkesliv.

Förbundsstyrelsen har haft långa och ingående diskussioner kring föräldraledighetens betydelse för att skapa ett jämställt arbetsliv.

Vi vill att arbetsgivare när de anställer en ung kvinna eller man har samma förväntningar om engagemang och närvaro på arbetsplatsen.

Vi vill att arbetsgivare när de ser sig om i sin organisation efter lämpliga "chefsämnen" tittar på män och kvinnor på samma sätt. Att arbetsgivare ser både män och kvinnor som aktiva föräldrar, som kommer att vara föräldralediga och som kommer att stanna hemma ibland när barnen är sjuka.

Akademikerförbundet SSR har tagit ställning för att ett jämställt arbetsliv förutsätter ett delat föräldraansvar. Och därmed att ett delat uttag av föräldraledigheten är bra.

Vi tror inte bara att det är bra för jämställdheten och arbetslivet, för kvinnor och män, vi tror också att det är bra för barnen. Barnen har rätt till båda sina föräldrar.

Med detta synsätt blir det inte svårt att säga att föräldraförsäkringen ska individualiseras fullt ut och att föräldrar ska få hälften av dagarna var. Menar vi allvar med att vi vill skapa ett jämställt arbetsliv och samhällsliv måste vi också dra slutsatser vad gäller fördelning av föräldraledigheten. I de undantagsfall där det inte är förenligt med barnets bästa att dela föräldraledigheten måste regelverket självklart tillåta undantag.

För en tid sedan presenterade Karl-Petter Thorwaldsson utredningen om föräldraförsäkringen. Förslaget går ut på en tredelning av föräldraförsäkringen, en tredjedel till mamman, en till pappan och en som familjen fördelar som man vill.

Förslaget tas emot olika, från dem som inte vill ha någon individuell del alls och som helst också vill ta bort dagens så kallade "pappamånader" till dem som tycker att förslaget är alldeles för "lamt" och borde tagit ett steg till och föreslagit en hälftendelning redan nu.

Till alla aktörer, inklusive de politiska partierna, som säger sig verka för jämställdhet vill jag säga; vår gemensamt finansierade föräldraförsäkring kan inte lämnas åt sidan som "privat" om vi på allvar vill åstadkomma jämställdhet i arbetslivet och i samhället för övrigt.

Akademikerförbundet SSR har envist arbetat för lika lön för lika och likvärdigt arbete, för vikten av karriärmöjligheter för både kvinnor och män, vi har förslag om hur Arbetsdomstolen ska förändras och förbättras, vi har förslag på hur man ska stärka skyddet för föräldralediga och nu har vi också tagit ställning för att föräldraledigheten ska delas mellan föräldrarna.

Vi kommer att fortsätta att slåss för ett jämställt arbets- och samhällsliv.

Ett jämställt samhälle och arbetsliv gynnar oss alla, inte minst barnen.

Christin Johansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons