Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förbränningsskatt höjer din renhållningsavgift

Annons

Den 18 april lägger socialdemokraterna troligen en proposition om skatt på förbränning av hushållsavfall. En sådan skatt leder inte till en bättre miljö utan enbart till att renhållningsavgifterna höjs.

Finansdepartementet arbetar med att utforma en skatt på förbränning av avfall och socialdemokraterna förväntas därefter lägga en proposition. För Västerås stad skulle skatten innebära ökade kostnader på

12,5 miljoner årligen, enligt Renhållningsverkets beräkningar. Detta måste finansieras genom att renhållningsavgifterna höjs.

VafabMiljö bedömer att det kommer att innebära "kraftiga taxehöjningar för hushållen". Det blir bara ytterligare en skatt för att få in pengar till statskassan och i detta fall kommer skatten att få läggas på renhållningsavgiften. Förslaget är tänkt att gälla från 1 juli, 2006. Det är alltså med väldigt kort varsel som denna skatt förväntas träda i kraft. En taxehöjning kan därför bli aktuell redan detta år.

Förr i tiden slängdes soporna på soptipparna och åstadkom stora skador på miljön. Numera är hanteringen av avfall förbättrad. Behandlingsmetoderna tar hänsyn till miljön och endast 5 procent av västeråsarnas hushållsavfall deponeras. Ute på Gryta avfallsstation finns biogasanläggningen Växtkraft som biologiskt bryter ner det som slängs i komposten. Att västeråsarna dessutom är duktiga på att sortera gör att en stor del av avfallet kan återvinnas. Men för det som blir kvar efter biologisk behandling och återvinning är förbränning det bästa alternativet.

Andelen av hushållsavfallet från Västmanland som förbränns är redan lågt, 39 procent, mot ungefär 50 procent i övriga Sverige. Tekniken med förbränning av avfall har ständigt förbättrats. Det byggs nya anläggningar med avancerade system för rökgasrening. Att utvinna energi och värme ur avfall är att miljömässigt använda våra resurser väl.

En skatt på förbränning av avfall leder således inte till att miljön blir bättre. Skatten är baserat på ett schablonbelopp av innehållet och således stimuleras inte heller till ökad återvinning, vilket dessutom är väldigt svårt från Västerås redan låga nivå av förbränning.

Folkpartiet anser att Västerås stad ska tillgodose att hanteringen av avfall är miljövänlig och kostnadseffektiv. En förbränningsskatt motverkar bägge dessa uppgifter. Konsekvensen blir bara att din renhållningsavgift höjs.

Bengt-Åke Nilsson

Ingrid Högsberg

Tobias Söderkvist

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons