Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förebygga brott är allas ansvar

Annons

Brottsförebyggande rådet för Hallstahammar och Surahammar arbetar med att minska brottsligheten och att öka tryggheten för invånarna i de båda kommunerna. Rådet består av politiker, socialbyråchefer, närpolischefen samt andra resurspersoner. Självfallet har vi följt sommarens debatt i VLT där det uttryckts oro för att brottslig-heten ökat och att polisen inte finns på plats. Vi vill här ge vår bild av problemet.

Från Brottsförebyggande rådets sida vill vi instämma i kritiken rörande den sommarstängda polisstationen i Hallstahammar. Det är naturligtvis olyckligt att de boende i Kolbäcksdalen måste ta sig till Västerås för att ansöka om pass och tillstånd. Vi förutsätter, och kommer att verka för, att Polismyndigheten finner en annan lösning tills nästa sommar.

Kolbäcksdalens närpoliser har under sommaren överförts till utryckningsverksamheten och fått arbeta med händelsestyrt arbete i länet. Utredningsavdelningen i Hallstahammar, som är gemensam för båda kommunerna, har varit verksam under hela sommaren.

Rådet delar inte uppfattningen att "det inte funnits polis på orten". En genomlysning som vi gjort visar att det under tiden den 1 juni till den 17 augusti gjorts 589 insatser i Kolbäcks-dalen. Insatserna inkluderar allt från omhändertagna bortsprungna hundar och hittegods till insatser vid våldsbrott. När polisingripanden har behövts har polis kommit till platsen.

I det brottsförebyggande arbetet är det viktigt att främst ett ungdomsarbete bedrivs med kontinuitet. För närvarande saknas en polisiär ungdomsutredare och det är fullständigt oacceptabelt.

Det måste finnas resurser att utreda brott som begås av ung-domar. Detta för att öka möjlig-heterna att stoppa dem i den påbörjade brottskarriären. Vi vill dock framhålla att de fält-arbetare från kommunen i Surahammar som verkat under sommaren har möjligheten att på-verka ungdomarna redan innan de hunnit påbörja någon brottskarriär.

All brottslighet i ett område utgör ett problem men vi delar inte åsikten att Surahammar skulle ha upplevt en brottsvåg under sommaren. Om vi analy-serar den färska statistik som finns tillgänglig visar det sig att brottsligheten minskat med 13 procent och befinner sig på sin lägsta nivå från 2001 räknat. (Perioden 1/1?31/7 2005) Det är mycket glädjande att tillgreppsbrotten har minskat markant med 32 procent.

Det är emellertid mycket oroväckande att misshandelsbrotten ökar ? misshandel inom- hus (det vill säga sådant som polisen inte direkt kan påverka) har ökat med 96 procent (10 brott) och misshandel utomhus har ökat med 91 procent (10 brott). Denna utveckling har sannolikt ingenting att göra med att polisens resurser omfördelats under sommaren.

Vi anser att den ökade alkoholkonsumtionen ligger bakom detta.

Skadegörelsebrotten har under samma period minskat i Surahammar med 2 procent. Antalet anmälda brott är dock så litet att några slutsatser inte går att dra av detta. Vår uppfattning är att det är någon eller några tonåringar som utför brotten. Förmodligen är de i hög- stadieåldern.

Var finns deras föräldrar?

Det är viktigt att skadegörelsen tas på allvar, att klotter inte får sitta kvar och att sönderslagna rutor och annat snabbts repareras. Lämnas skadegörelse och nedskräpning utan åtgärd kommer brottsligheten totalt att öka. Genom att inte snabbt åtgärda sänds budskapet "vi bryr oss inte".

Under hösten skall Brottsförebyggande rådet arbeta med att öka tryggheten för invånarna i kommunerna. Det kommer vi att göra genom att på ett korrekt sätt återge det statistiska material som beskriver brottsligheten i våra kommuner.

I VLT:s debatt har en felaktig bild av brottsligheten lämnats vilket kan medföra att kommun-invånarna avstår från att delta i samhällslivet och inte törs gå ut. Det är ytterst beklagligt. Naturligtvis känner vi med de personer som utsatts för brott. Vi förstår er frustration och är väl medvetna om hur ett brott kan påverka levnadskvaliteten.

Polisens uppgift är klar ? de skall upptäcka och beivra brott. I det brottsförebyggande arbetet kan alla delta. Det är allas ansvar.

Anders Rydell

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons