Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Företagarna: Ökad konsumtion räcker inte

Annons
Mer krävs. Företagarna tycker att näringsminister Maud Olofsson behöver göra mer.Foto: Kenneth Hudd

Det nya decenniet inleds med positiva signaler om att konjunkturbotten passerats och att en viss återhämtning och tillväxt återigen råder i Sverige. Men fortfarande är det en bit kvar till en tillväxt som genererar en sammantaget god ekonomi i landet.

Skillnaderna mellan olika branscher är stora. Tillverkningsindustrin har visserligen passerat botten men befinner sig fortfarande i en svagare situation än normalt, vilket också gäller byggnadsindustrin, trots en kraftig uppgång de senaste månaderna. Den del av byggsektorn som däremot går väldigt bra är ROT-sektorn.

Den privata tjänstesektorn och framför allt detaljhandeln signalerar en starkare situation än normalt, vilket tyder på en god optimism hos svenska hushåll. Att konsumenterna är optimistiska och uttrycker det genom konsumtion beror bland annat på låga räntor, höga bostadspriser och inte minst skattesänkningar.

Genom de jobbskatteavdrag som regeringen stegvis genomfört under mandatperioden har utrymmet för konsumtion ökat trots finanskris och lågkonjunktur. Det tillsammans med ROT- och RUT-avdrag har varit betydelsefullt för den svenska ekonomin och hjälper till att snabbare få snurr på hjulen igen.

Den stigande konsumtionen har också lett till att lageravvecklingen är avklarad och behov finns att ånyo öka dem. Det innebär att orderingången för industrin ökar men att det låga kapacitetsutnyttjandet leder till att sysselsättningstillväxten dröjer. Det finns utrymme för ökad produktion med nuvarande personalstyrka och dessutom genomförs produktivitetsförbättringar genom ny teknik. Det antal anställda som fanns inom industrin före krisen kommer säkert inte att uppnås ens efter att konjunkturen förbättrats ytterligare.

Det finns dock risker som är värda att beakta: Vad händer när de extremt expansiva finanspolitiska åtgärderna ska fasas ut?

Många företag har svaga balansräkningar, vilket kan leda till en ny konkursvåg om inte kreditsystemen lyckas balansera finansieringsbehoven vid konjunkturuppgången.

Höga bostadspriser, bland annat till följd av extremt låg ränta kan följas av prisfall och kreditförluster.

Dock finns det skäl att vara optimistisk för framtiden. Men det är mycket viktigt att vidta stimulansåtgärder för företagandet. Det innebär inte att det offentliga ska destinera nya stödpaket till företagare och deras företag. Det handlar om att förbättra regelverket så att företagare får behålla mer av företagens vinster för nya investeringar, utveckling och expansion.

Det måste också bli tryggare att vara företagare i meningen av att risk lönar sig. Arbetsgivaravgifterna behöver sänkas rejält i stället för generösa ersättningar via arbetsförmedlingen vid anställning av riktade grupper.

Regeringens ambitioner att minska regelverket med 25 procent måste uppfyllas. Där spelar den lokala tillämpningen av regelverk en mycket stor roll. Kommunernas myndighetsutövning kan och bör effektiviseras utifrån ett kundperspektiv. Den offentliga upphandlingen kan förenklas och effektiviseras i hög grad. De små företagen måste i större omfattning få möjligheter att delta i offentliga upphandlingar, vilket genererar ökad konkurrens och därmed ökad kostnadseffektivitet i den kommunala sektorn.

Garanten för en lyckosam konjunkturuppgång är ett bra företags- och företagarklimat.

Ove Jansson

Regionchef Företagarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons