Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Företagarna: Tänk smått för fler jobb

Annons

Småföretagen står för de säkraste jobben i Sverige.

Sedan 2003 har småföretagen, företag med under 50 anställda, skapat drygt 80 000 nya jobb netto. Detta samtidigt som de större företagen och offentlig sektor inte skapat ett enda nettojobb utan minskat antalet anställda med 1 000 respektive 10 000 stycken.

De små företagen har haft en positiv jobbtillväxt även under perioder då svensk ekonomi som helhet haft negativ sysselsättningstillväxt. Så var det under åren 1996-97 och 2003-04. Även under de perioderna skapades det jobb i småföretagen även om det skedde i långsam takt. Endast en gång sedan 1985 har småföretagen visat negativ sysselsättningsutveckling och det var 1992-93.

Ovan redovisade siffror är tagna ur Småföretagsbarometern som är en konjunkturmätning av företag med mindre 50 anställda och som genomförs av Sifo på uppdrag av Företagarna och Swedbank. I denna får företagarna svara på frågan om de har fler eller färre anställda vid frågetillfället i förhållande till ett år tillbaka.

Enligt en färsk undersökning från FSF (Forum för småföretagsforskning) bekräftas slutsatserna ovan. Det framgår av den studien att utvecklingen är starkast i företag med mellan 10 och 49 anställda. Även om de mindre företagen är viktiga för jobbtillväxten är bidragen av nya idéer och långsiktig förnyelse än mer markant. Alltså utgör de minsta företagen en mycket viktig del i den kedja som i sysselsättningshänseende får fullt utfall i företag med mellan 10-49 anställda.

De små företagen ägs och drivs oftast av en och samma person. Det innebär korta beslutsvägar och nära relationer med varje medarbetare. Verksamheten utgår från en långsiktighet och lider inte av kvartalskapitalismen, annat än i de fall de tvingas leva under regler som färgas av densamma. Oftast har företagaren en ambition med sitt företag som gynnar både långsiktighet och ansvarstagande om såväl de ekonomiska som andra faktorer.

Det är för många företagare en livsstil att driva ett eget företag och de flesta strävar efter att deras livsverk ska fortsätta efter att de själva lämnat på grund av ålder eller andra skäl.

För att ytterligare stimulera den dynamik som de facto finns i småföretagen är det viktigt med politiska insatser som riktar sig mot individen, entreprenören, företagaren. Det måste vara möjligt att få rimlig avkastning av det risktagande som företagandet innebär.

Såväl i finansieringsfasen som i tillväxtfasen måste individuella stimulansen vara tydlig och transparent.

Därför är det nödvändigt med bättre förutsättningar för individer att skapa startkapital (exempelvis genom skattebefriat sparande) samt för företagare att behålla egna vinstmedel för expansiva insatser i nya marknader, ny teknik, kompetensutveckling med mera.

Företagare måste också mötas av ökad flexibilitet och frivillighet i de offentliga trygghetssystemen och de kollektiva avtalslösningarna.

Ove Jansson

Regionchef Företagarna Västmanland/Sörmland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons