Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Företagarna: Våra villkor viktigaste valfrågan 2010

Annons
Från alla håll. Det parti som i slutändan kan räkna med att bedömas som företagarparti, är det parti som strävar efter mindre politiskt inflytande i människors vardag och ökad indi-viduell frihet och ansvar, skriver Ove Jansson. foto: scanpix

De politiska partierna, från vänster till höger, säger sig vilja stärka företagandet. Det finns positiva signaler från alla partier när vi granskar enskilda förslag till bättre förutsättningar för företagandet och särskilt småföretagandet. Det är positivt och värt att berömma.

Men, det parti som i slutändan kan räkna med att bedömas som företagarparti, är det parti som strävar efter mindre politiskt inflytande i människors vardag och ökad individuell frihet och ansvar. Det räcker inte med minskade arbetsgivaravgifter eller riskkapitalavdrag om skattebördan istället ökar genom ökad inkomstskatt, återinförd förmögenhetsskatt, försämrad flexibilitet på arbetsmarknaden, etcetera.

Företagandet utgår från enskilda individers initiativkraft, engagemang och risktagande. Ett kraftigt nyföretagande åstadkoms endast genom en politik som ger människor mer i plånboken efter skatt, minskad skattebörda på företagande och ett enklare regelverk.

Sambandet mellan företagande och allmänt välstånd är mycket tydlig. Ett utvecklat välstånd kräver tillväxt i ekonomin, vilket kan åstadkommas genom växande befintliga företag och fler nya företag. Företagarnas och företagens villkor är den enskilt viktigaste frågan i den valrörelse som startat inför riksdagsvalet 2010. Lyckas vi med dessa frågor kan vi sedan fundera över den angenäma frågan, hur resurserna ska fördelas. Vi måste först arbeta ihop det vi vill konsumera.

Andelen företagare av den arbetsföra befolkningen i Sverige ligger stilla på en internationellt sett mycket låg nivå. Samtidigt vet vi att var fjärde företagare i Sverige är född på 1940-talet och närmar sig pensionsåldern. Dessutom skulle nyföretagande behöva öka med minst 10 000 företag per år enbart för att kompensera bortfallet av arbetstillfällen genom de stora företagens strukturrationaliseringar. Av de arbetstillfällen som försvunnit det senaste året, kommer en del att ersättas av ny teknik och andra arbetssätt.

Skälet till att allt för få väljer att bli företagare kan illustreras genom en klassisk våg. I den ena skålen finns nedsidan, risken. Det handlar om att företagaren riskerar den egna ekonomin, i form av eget satsat kapital men också med privata säkerheter för krediter till företaget. Vidare får en företagare räkna med att arbeta mycket, betydligt mer än en anställd, oftare känna oro och ha svårare att ta ut ledigheter. Till det ska läggas ett mycket omfattande regelverk.

Skulle vi stanna där skulle ingen vettig människa vilja bli företagare.

Som väl är finns den andra vågskålen, uppsidan, förtjänsten. Där finner vi i första hand friheten. Möjligheten att få förverkliga en idé som man burit på. Möjligheten att få göra ”sin grej” utan att behöva inordnas i en stel byråkrati eller hierarki. Den vikt som friheten representerar ska inte underskattas. För många räcker det.

Men det finns en tydlig obalans, vågen väger ojämnt. Det behövs fler vikter i uppåtsidan. En sådan är att tillåta företagare att behålla mer av vinsten i företaget, alltså en politik som ökar företagares möjligheter att bygga ett eget kapital. Det är det kapitalet som utgör grunden för utveckling, expansion och fler arbetstillfällen vilket ger ökade resurser till det svenska välståndet.

Därför måste de politiska partiernas enskilda förslag bedömas utifrån en helhet med fokus mot enskilda individers möjligheter att förverkliga sina idéer och drömmar i eget företagande. Det krävs ett politiskt ledarskap som vågar ge människor ökad frihet och därmed också ett ökat ansvar för sig själva och sin egen framtid.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons