Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förföljelsen av romer påminner om historien

Annons
Spåren förskräcker. Det som är skrämmande är att frågorna är lika aktuella i dag och det som händer i Europa och de nationalistiska vindar som blåser är näst intill identiska med dem under andra världskriget, skriver Roger Haddad och Elsa Kwiek.foto: scanpix

I dag minns vi de judar och romer som under andra världskriget utsattes för förföljelser, trakasserier, där miljontals människor gasades till döds av en brutal nazistisk regim.

Under denna tid var det också tusentals romer som märktes ut och förnedrades på samma sätt som judarna i koncentrations-lägren. För oss som under skoltiden fick förmånen att göra studiebesök i koncentrationslägren Bergen-Belsen och Auschwitz är det starka bilder som etsat sig fast i vårt med-vetande.

Om ett besök ger sådana starka intryck, hur var det då att leva under de förhållanden, då i ständig skräck och utan vetskap om man får leva eller inte? Därför är det skrämmande att gymnasieelevers intolerans ökar mot minoriteter, enligt en rapport från Forum för levande historia.

Arbetet med de romska frågorna präglade svensk debatt främst på 1960-talet, då romer inte fick bosätta sig i en svensk kommun. Därmed fick barnen inte gå i skolan och man var hela tiden på flykt.

Hösten 2008, i samband med att regeringens Delegation för romska frågor reste runt i landet, bestämde Västerås stad att fördjupa samarbetet med de romska föreningarna och för första gången någonsin etablerades formella kontakter mellan romer och politiken. Detta resulterade i att vi i februari 2009 tog initiativ till ett av landets första lokala Råd för romska frågor med företrädare för finska, polska, serbiska och bosniska romer samt politisk representation från staden.

Arbetet i rådet baserar sig på dialog. Det krävs uthållighet och långsiktighet – det tar tid att bygga tillit och förtroende för varandra. Målet är klart: prioritera insatser för att bryta romernas utanförskap. Det handlar främst om barn och ungdomars situation i skolan och unga och vuxnas situation på arbetsmarknaden, men också om att öka kunskapen och motarbeta de fördomar som finns i samhället.

Det finns också ett demokratiskt inslag – att stötta romer att bli mer delaktiga i samhället, känna till rättigheter och skyldigheter och bidra till att romer själva kan organisera sig i föreningar och bidra ännu mer i samhället. Alla de romer vi träffat de senaste tre åren vill bidra, vill bryta ungdomarnas utanförskap och förmedla vikten av att ungdomar satsar på en utbildning. Arbetet i Västerås har lett till ett antal specifika insatser inom vuxen-utbildning och verksamhet som brobyggare.

Samtidigt som vi arbetat lokalt har mer och mer av diskussionen rört romernas situation i Europa och det faktum att flera europiska länder utvisar romer kollektivt, förföljer romer och förpassar dem till fattiga områden i Europa där människor lever i misär och fattigdom. Starka nationalistiska partier i Europa utnyttjar denna målgrupp för att piska upp stämningen. Den svenska regeringen måste stå upp för våra nationella minoriteter men också vara en röst i Europa för ökad tolerans.

Det förpliktigar att vi fortsätter arbetet mot diskriminering och fördomar, att riksdag och regering nationellt och på europeisk nivå fortsätter sitt arbete för att förbättra romernas villkor.

Vi får inte glömma de offer som förföljdes och mördades under Förintelsen. Därför uppmärksammas detta i dag runt om i Sverige och i Västerås. Vid Romska kulturcentret i Stockholm håller jag under dagen ett anförande för att hedra Förintelsens offer.

Det som är skrämmande är att frågorna är lika aktuella i dag och det som händer i Europa och de nationalistiska vindar som blåser är näst intill identiska med dem under andra världskriget. Vi måste, tydligare än någonsin, ta avstånd från de förföljelser och den diskriminering som fortfarande drabbar romer och judar både i Sverige och i Europa.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons