Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förhandla inte bort en väl fungerande äldresjukvård

Annons

Äldre skall ha tillgång till god vård och omsorg enligt den nationella handlingsplanen för äldrepolitik. Min erfarenhet av sjukvård för äldre, som bor i särskilt boende, är att den successivt under senare år förbättrats och i viss utsträckning nått mycket goda resultat avseende närhet, samarbete, säkerhet och kontinuitet.

I den nu rådande debatten om upphandling av familjeläkarverksamheten har bland annat värdet av det goda samarbete som i dag finns mellan utförare av äldre- och handikappomsorg och familjeläkarverksamheten helt försvunnit i diskussionerna.

Praktikertjänst genom Läkargruppen och Citypraktiken i Västerås är bra exempel på hur äldresjukvården utvecklats på ett framgångsrikt sätt genom ett bra samarbete.

I båda dessa fall har sjukvård för äldre kunnat erbjudas och hållas på en betryggande nivå. Värdet av samarbetet kan tydligt mätas i hög säkerhet och trygghet för enskilda personer och utförare.

För att stärka närsjukvården för äldre är det av stor betydelse att tonvikten läggs vid att ha hög kvalitet där korta ledtider och kompetens har hög närvaro. Genom kontinuitet och gott samarbete kan akutsjukvården avlastas i betydande omfattning. Citypraktikens verksamhet i Tillberga är ett bra exempel där ett fungerande samarbete har givit goda resultat.

Tillberga GrannskapsService, som i dag driver äldre- och handikappomsorg för boende i Tillberga med landsbygdsområden, delar lokalutrymme med familjeläkarverksamheten i Parkgården med åtföljande fysisk och naturlig närhet mellan sjukvård och äldreomsorg. I de dagliga kontakter som uppkommer kan därför handläggningstiderna i sjukvårdsfrågorna hållas nere. Det är därför olyckligt att dessa kvalitetsmått inte beaktats tydligt nog i anbudsförfarandet.

Etableringen av ny familjeläkarverksamhet i en helt ny organisation med nya medarbetare och eventuellt nya lokaler torde innebära att vi sannolikt kommer att tappa tempo och förlora många av de värdefulla fördelar som upparbetats i samarbetet mellan sjukvård och utförare av äldre- och handikappomsorg. I ett ständigt ökat behov av hemsjukvård för de äldre i ordinärt boende kommer kraven på utförarna att öka.

Kvarboendeprincipen kommer att innebära att medborgarna ställer krav på att närhet till sjukvård skall utvecklas och ha hög kvalitet. Vi kan i dag se brister i vården och handläggningen av personer som utvecklar demens eller personer med demensliknande symptom. Här behövs en inarbetad familjeläkarverksamhet, med god kännedom om patienter, i en tid som inte tillåter några tidsförluster där rekrytering av läkare och sjuksköterskor sannolikt skulle kunna äventyra vårdverksamheten. Vi behöver då fokusera på de fördelar och erfarenheter vi nu har och arbeta vidare på att förbättra förutsättningarna för en trygg äldresjukvård och ålderdom. Låt därför fungerande verksamheter som tydligt tar äldresjukvårdens till sig, på ett ansvarsfullt sätt, bli de som erbjuds ansvaret att tillsammans med utförarorganisationerna inom äldrevården fortsätta på den inslagna vägen mot en förbättrad och allomfattande sjukvård för äldre.

SVEN-ERIK HENRIKSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons