Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förnyelse behövs i Västeråspolitiken!

Annons

Vi fem partier i Västeråsalliansen, centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och miljöpartiet, har enats om en stark budget. Det är en historisk dag då vi fem partier kan presentera en gemensam budget i kommunfullmäktige. Om vi får västeråsarnas förtroende den 17 september kommer denna budget, som utgör vårt alternativ till fördelning av de gemensamma medlen, att bli det styrande budgetdokumentet för 2007.

Vi vill arbeta utifrån en strategi som utvecklar en välfärd med god kvalitet där vi minskar människors behov av försörjningsstöd, ser till att fler västeråsare kommer i arbete, att fler företag stannar kvar och att nya etablerar sig. Allt ska göras för att få fler västeråsare i arbete. Därför ska ingen förälder tvingas avstå från arbete eller studier på grund av att barnomsorgen inte lösts. Vårt förslag är att satsa 10 miljoner på ett Jobbcenter för att bryta utanförskapet som det är att vara arbetslös. Det handlar om att arbetslösa snabbt skall komma ut i arbetslivet. Modellen har gett goda resultat i Skärholmen där kostnaderna för socialbidrag kraftigt har minskat. Ytterligare 1 miljon vill vi satsa för att få ned ungdomsarbetslösheten.

Västeråsalliansen prioriterar barn i de tidiga skolåldrarna. Det skall inte vara några köer till barnomsorgen. Vi måste anta ett nytt synsätt på skolans uppdrag och ge tydligare signaler om vilka förväntningar som finns. Vårt förslag är att prioritera om i barn- och ungdomsnämndens budget, så att 5 miljoner satsas på en ökad eleversättning för eleverna i årskurs 1-6. Vi vill anslå 1 miljon för en bättre utemiljö för eleverna på skolgården. Utbildningsnämnden måste prioritera utökad undervisningstid för att fler skall nå kunskapsmålen i gymnasiet.

Västerås kommer att få fler äldre invånare och därför måste staden ha en beredskap för fler äldreboenden. Vi prioriterar kvalité och bra service för äldre och funktionshindrade. Vårt förslag är att satsa 2 miljoner mer till att stärka hemtjänsten, 1,5 miljoner för utökat anhörigstöd och 1 miljon för stöd i äldres måltidssituation.

Västeråsalliansen vill se satsningar på en ambitiös miljöpolitik och en utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik. Vi vill kort sagt se en minskad miljöbelastning och genomföra en energiomställning (energisnåla hus, alternativa drivmedel för bilarna och minskad användning av direktverkande el) för att minska klimatpåverkan.

Vårt förslag innebär på miljösidan en höjning med 1 miljon för en renare stad och bättre parkskötsel, en halv miljon extra till miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ge en bättre information till företagare kring miljöfrågor och utöka personalen som arbetar med miljölivsmedel och djurskydd.

Jämställdhet, integration, dialog och mångfald skall prägla alla stadens verksamheter. Vi vill bryta utanförskap och ge möjlighet för alla västeråsare att utvecklas i kommunen oavsett bakgrund.

I Västeråsalliansen vågar vi prioritera och det innebär i vårt förslag till budget en omprioritering på cirka 20 miljoner, därutöver gör vi tydliga prioriteringar inom nämnderna. Vi vill ha en budget som är i balans och kan klara oförutsedda händelser, exempelvis minskade skatteintäkter. Med ett resultat på 102 miljoner (2 procent) och en reserv på 25 miljoner klarar vi av svängningar i ekonomin. Håller prognosen för skatteintäkter är vi beredda att ge en återbäring till västeråsarna genom att sänka skatten med 5 öre vilket motsvarar cirka 10 miljoner!

Det är nu dags för förändring och förnyelse i stadshuset. Vi i Västeråsalliansen är nu väl rustade för att ta över styret av Västerås. Vi är ödmjuka inför uppgiften och hoppas att västeråsarna vill ge oss det förtroendet.

Bengt-Åke Nilsson (fp)

Elisabeth Unell (m)

Elisabet Fridén (kd)

Andreas Porswald (mp)

Lars Kallsäby (c)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons