Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Försäkringskassan följer lagar och regler

Annons

I ett debattinlägg den 20 april angriper Solveig Ingemarsson det svenska sjukskrivningssystemet och dess olika aktörer. Jag har förståelse för att man som enskild person kan känna sig kränkt, arg och besviken när man blir nekad sjukpenning, som man hade förväntat sig att få. Om en person i den situationen låter sin ilska gå ut över oss som hanterar sjukförsäkringssystemet har vi förståelse för den reaktionen.

Som jag uppfattar artikeln skriver dock Solveig Ingemarsson i egenskap av socialdemokrat och ledamot i kommunfullmäktige. Man skulle då kunna förvänta sig, att artikeln skulle ta upp de politiska aspekterna av vårt sjukförsäkringssystem, men i stället smutskastar hon flera olika yrkesgruppers sätt att sköta sitt arbete och förväntar sig att myndigheterna inte ska följa de beslut som fattats inom den politiska demokratins ram. Jag tar här upp de delar som rör Försäkringskassan.

Till att börja med angrips Försäkringskassans försäkringsläkare för att de bedömer arbetsförmågan utan att träffa den sjukskrivne. Försäkringsläkarens uppgift är inte att träffa patienter och hon/han fattar heller inga beslut. Försäkringsläkarna är medicinska rådgivare till de handläggare hos oss, som enligt lag ska utreda och fatta beslut om rätten till sjukpenning. Utredningarna syftar oftast till att klargöra om en person trots sin sjukdom eller andra besvär ändå kan arbeta helt eller delvis.

Självklart är det inte bara försäkringsläkarens utredning som är avgörande, utan vi tar också oftast kontakt med behandlande läkare, eventuell arbetsgivare och personen själv. Vi har dessutom möjlighet att i tveksamma fall anlita Försäkringsmedicinskt centrum som finns här i Västerås. Där får personen gå igenom en utredning på 1-4 dagar och träffa och bedömas av inte bara läkare utan också beteendevetare och sjukgymnast.

Att personer får vänta upp till ett halvår på besked om ersättning känner jag inte igen. Vi betalar i 90 procent av fallen ut sjukpenning inom 30 dagar. Om vi bedömer att det kan bli fråga om att vi måste neka sjukpenning så strävar vi efter att inom tre dagar efter det att vi fått in alla handlingar förvarna om att vi behöver ta in ytterligare utredningsmaterial. Indragningar och nedsättningar görs endast i cirka en procent av fallen.

I motsats till vad Solveig Ingemarsson skriver har den enskilde full insyn i de utredningar som görs, i alla uppgifter vi hämtar in och i försäkringsläkarens bedömning. Allt detta dokumenteras skriftligt och om vi överväger att avslå begäran om sjukpenning får personen kopior på det vi dokumenterat och möjlighet att lämna synpunkter innan vi fattar beslut.

Vad gäller vårt samarbete med Arbetsförmedlingen är det väl utvecklat och vi har sedan flera år handläggare från båda organisationerna som sitter tillsammans och har som uppgift att försöka hjälpa sjukskrivna arbetslösa från sjukskrivning tillbaka till arbete. Resultaten från det samarbetet är mycket goda. Helhetsgreppet som efterfrågas har vi alltså redan tagit och kommer att utveckla ytterligare.

Där finns dock ett problem, som det mycket riktigt påpekas i inlägget, nämligen att reglerna för sjukpenning och A-kassa är olika och detta kan i vissa fall drabba den enskilde. Som myndigheter gör vi dock vad vi kan, för att överbrygga dessa skillnader och har också lyft problemet till de politiska beslutsfattarna, som är de som kan åtgärda problemet.

Robert Granath

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons