Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Försämra inte välfärden för de funktionshindrade

Annons

Efter ett årtionde med viktiga framsteg för funktionshindrades rättigheter inträder fortfarande en smygande och klar försämring för de funktionshindrade. Sådant har dessvärre det politiska läget blivit under slutet av 1990-talet och de första åren på 2000-talet. Hade det inte varit för de offensiva satsningarna inom handikapppolitiken som folkpartiet genomförde i början av 1990-talet, hade funktionshindrade sannolikt halkat efter ännu mer påtagligt i välfärdshänseende.

Trots 1990-talets handikappreform har personer med funktionshinder fortfarande en betydligt sämre välfärd än resten av befolkningen. Orsaken är dock inte så enkel som att 90-talskrisen, som följde på 80-talsbubblan, gjorde läget svårare både på arbetsmarknaden och i statsfinanserna.

Det handikappolitiska området har inte sällan svikits av socialdemokratiska politiker, och politiska och ekonomiska prioriteringarna har inte alltid varit till fördel för de funktionshindrade. Detta visar, enligt min mening, ännu mer på nödvändigheten att återställa och bevara den rättighetslagstiftning som på folkpartiets initiativ genomfördes under början av 1990-talet.

Även om denna rättighetslagstiftning för de funktionshindrade har fungerat som ett bålverk mot de socialdemokratiska regeringarnas nedprioriteringar under sista hälften av 1990-talet, skedde inskränkningar som inte får bli bestående. Handikappreformen måste byggas ut när det gäller de varaktigt psykiskt funktionshindrade. En ökad tillgänglighet är en annan mycket viktig reform, som innebär engångssatsningar för att bygga bort sådant som hindrar människor att ta sig fram. Hjälpmedelsgaranti och bättre fungerande färdtjänst måste sättas på dagordningen.

Personer med funktionshinder lever oftast under knappa ekonomiska förutsättningar. Flera undersökningar och studier visar att funktionshindrade har sämre hälsa, har högre utgifter för sjukvård, läkemedel, tandvård och omsorg.

Arbetslösheten är mycket hög inom denna grupp. Att arbetsgivarna tvingats ta ett större ekonomiskt ansvar för sjukskrivningarna gör ju inte saken bättre. I Västerås är det av stor vikt att vi även utreder hur de funktionshindrades ekonomi ser ut.

Med detta som bakgrund fortsätter den socialistiska majoriteten i Västerås jakten på de människor som lever under knappa omständigheter. Förutom kraftiga neddragningar under 2003 och ökade färdtjänsttaxor för de funktionshindrade, är jag rädd att flera satsningar som behövs kommer att utebli.

Kön till särskilda bostäder är nu uppe i 60 till antalet och fler gruppbostäder måste byggas. Men det räcker inte att fatta politiska beslut om byggnationer. Besluten måste också medföra faktiska resurser för att kompensera driftkostnaderna. Orsaken är främst att nämnden för funktionshindrade inte fått kompensation för att klara ökade behov av till exempel gruppbostäder.

Folkpartiet gjorde ett försök att hos kommunstyrelsen begära kompensation men misslyckades att få gehör vid nämndsammanträdet i mars när det gäller gruppbostaden Talltorp i kvarteret Rimfrosten. Får inte Rimfrosten ett ekonomiskt tillskott från kommunstyrelsen riskerar nämnden för funktionshindrade att ytterligare tyngas med ett underskott på allt mellan fyra och sex miljoner kronor. Vad blir konsekvensen av detta? Fler neddragningar när det gäller ledsagningen eller nedläggning av de två kvarvarande träffpunkterna?

Inget av detta hoppas jag. Det handikappolitiska området har länge varit ett eftersatt område och måste nu tilldelas de ekonomiska resurser som krävs.

Folkpartiet säger kraftigt nej till fler neddragningar inom till exempel LSS-bostäderna, där allt fler brukare behandlas som ett kollektiv och inte som individer. Jag kan acceptera att alla solidariskt ska bidra till välfärden och dess omkostnader men inte att det särskilt ska drabba de funktionshindrade.

Folkpartiet kommer att verka för att de funktionshindrade ska få sina beslut verkställda, inte minst beslut om egen anpassad bostad.

Tack och lov går det framåt och allt fler människor med funktionshinder får makt i samhället och visar att de agerar på egna villkor och inte som passiva offer. Folkpartiet i Västerås tvekar inte, är inte passivt och underlåter inte att agera inför de djupa orättvisor och klyftor som håller på att byggas upp av socialdemokraterna och vänsterpartiet i Västerås.

ROGER HADDAD

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons