Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förskola med pedagogik eller gammaldags barnomsorg

Annons

Föräldrar är i alla lägen de viktigaste personerna i ett barns liv. Barn har en självklar och naturlig rätt till en god och stimulerande samvaro med föräldarna.

Ändå väljer de flesta föräldrar fullt frivilligt att deras barn ska finnas i förskolan. Och det gör man för att man anser och vet att förskolan är bra för barnen. Förskolan är nämligen till för barnen och handlar om lek, lärande och omsorg om våra barn.

De borgerliga partierna med stöd av miljöpartiet har däremot kört hopplöst fast i det gammaldags begreppet barnomsorg. Men den moderna förskolan är inte ett ställe där man förvarar barnen, utan är en pedagogisk verksamhet och en start på det livslånga lärandet.

Därför kan jag heller inte hålla med när de borgerliga partierna med stöd av miljöpartiet vill minska vistelsetiderna kraftigt för barn till arbetslösa och föräldralediga (VLT Debatt 27 januari).

Just nu är efterfrågan på platser i förskolan så stor att det är det brist på platser, främst i centrala staden där ett 80-tal föräldrar berörs. Alla dessa har fått erbjudande om förskoleplats inom något annat område i staden. Av olika skäl, till exempel svårigheter med kommunikationer, har flertalet föräldrar tackat nej till den erbjudna platsen.

Fler förskoleplatser behövs och det kan vi få genom att bygga ut förskolan med fler enheter och fler avdelningar. Jag vet att Pro-aros jobbar med att hitta bra lösningar i centrala staden. Även i andra områden gör Proaros utökningar. Dessutom är nya ansökningar om att starta två alternativ med ytterligare cirka 70 förskoleplatser per alternativ på väg fram till barn- och ungdomsnämnden.

Miljöpartiets och de borgerligas bidrag till att få fram flera platser är att ställa krav på att minska vistelsetiden för arbetslösas och föräldraledigas barn. Men det blir inga nya platser alls av att skicka hem arbetslösas barn. Och varför ska just arbetslösas barn må bäst av att vara hemma?

Barnperspektivet ska enligt min mening vara vägledande för barn- och ungdomsnämndens arbete. Inom socialdemokraterna och vänsterpartiet känner vi glädje och stolthet över att kommunen genom Proaros kan erbjuda förskoleverksamhet av hög kvalitet. Vi är även glada och stolta över den verksamhet alternativen bedriver. De har bidragit till pedagogiskt nytänkande och utveckling.

De borgerliga partierna med stöd av miljöpartiet utgår dock nästan alltid ensidigt från alternativens perspektiv. Det finns en betydande risk för att den kommunala förskolan reduceras till en bisak om de borgerliga partierna får styra Västerås med stöd av miljöpartiet.

Vi inom socialdemokraterna och vänsterpartiet tar i stället ansvar för helheten, det vill säga för den förskoleverksamhet som bedrivs i såväl kommunal som alternativ regi.

Det är också därför som socialdemokraterna och vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden vill ha ett gemensamt anmälningssystem till såväl den kommunala som till den alternativa förskolan.

Ett gemensamt anmälningssystem kommer omedelbart att ge oss ett bättre grepp om behovet och tillgången till platser i förskolan. Detta har dock oppositionen i barn- och ungdomsnämnden hittills sagt nej till.

Britt Sandström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons