Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förskolebarnen i Västmanland har rätt till modersmål

Annons

Många barn i förskolan har andra modersmål än svenska. Foto: Janerik Henriksson/TT

Att arbeta med modersmål i förskolan är många gånger enklare än man kan tro. Ändå släpar många kommuner efter. Det är allvarligt eftersom ungefär vart femte barn inom förskolan är flerspråkigt. Vanliga språk är exempelvis arabiska, engelska och finska.

Det innebär att barn som utvecklar sitt modersmål även har lättare för att utveckla det svenska språket.

Forskning visar att barns utveckling av modersmålet är viktigt för den fortsatta språkutvecklingen. Det innebär att barn som utvecklar sitt modersmål även har lättare för att utveckla det svenska språket. Barn som inte utvecklar sitt modersmål riskerar i stället att marginaliseras och få en svagare kulturell identitet.

Rätten till att utveckla sitt modersmål slås fast i både skollagen och förskolans läroplan. Inom kort ska dessutom läroplanen uppdateras med ett förtydligande om just vikten av modersmålsarbete.

Därför är det anmärkningsvärt att var fjärde kommun i Västmanland bedömer att förskolorna i låg utsträckning lever upp till skollagens krav om modersmål i förskolan. Det enligt Förskolans modersmålsbarometer som nyligen kartlagt kommunernas arbete med modersmål i förskolan.

Kartläggningen visar också att flera kommuner i Västmanland gör aktiva insatser kring modersmål. Exempel på det är digitala tjänster med inlästa böcker på andra språk, biblioteksbesök, rekrytering av flerspråkig personal och kompetensutveckling av personalen.

Högst poäng i vår granskning får Arboga och lägst Köping.

Det är stora skillnader på hur aktivt kommunerna i Västmanland arbetar med att stötta förskolorna. Högst poäng i vår granskning får Arboga och lägst Köping. För att förskolorna ska ha en chans att leva upp till lagkraven måste alla kommuner ge dem de rätta förutsättningarna.

I valdebatten hörs ibland politiska förslag som handlar om att helt ta bort modersmål i skola och förskola till förmån för enbart svenska. Det vore mycket olyckligt eftersom ett sådant förslag riskerar att försvåra för flerspråkiga barn att lära sig svenska.

Genom en ordentlig satsning på modersmålsundervisningen i samtliga kommuner i Västmanland kan vi stärka barnens självkänsla och språk. Det är en investering i framtiden som kommer vara till glädje och nytta för hela samhället.

Jakob Skogholm

vd ILT Inläsningstjänst

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons