Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortum: Vi ökar konsekvent vår andel koldioxidfri produktion

Mycket av det Åke Wredén skriver är korrekt och saker som också vi som kraftbolag driver opinionsmässigt och i vår verksamhet.

Annons

Ansvaret för att minska koldioxidutsläppen är allas vårt ansvar - politiker, konsumenter och företag, var och en för sig och gemensamt.

Jag vill dock påstå att Fortum drar sitt strå till stacken genom att konsekvent öka andelen koldioxidfri produktion.

Sedan 1990 har den ökat trefalt. Det senaste decenniet har vi investerat 90 miljarder kronor - merparten i koldioxidfri produktion. Vår andel koldioxidfri kraftproduktion var 2005

93 procent, torråret 2006 (då dessutom ett antal svenska reaktorer stod stilla under månader) minskade andelen till 84 procent. Snart kan siffrorna för 2007 redovisas vi är övertygade om att andelen utsläppsfri produktion åter ökat markant.

Vi är stolta över att dessa satsningar har gjort att våra genomsnittliga utsläpp per producerad kilowattimme nu är nere på en fjärdedel av genomsnittet i Europa. Det finns rent av bara ett större kraftbolag i hela Europa som har bättre siffror och det är ett renodlat vattenkraftföretag.

Dessa siffror gäller dessutom hela Fortumkoncernens europeiska verksamhet, för alla det dryga dussin länder där vi är verksamma. Fortum Sverige, som Åke Wredén pekade ut, har i stort sett ingen fossilbaserad kraftproduktion alls. Andelen fossila bränslen i värmeproduktionen har på 20 år gått från över 80 till cirka 20 procent och fortsätter att sjunka.

Till skillnad från de exempel i Göteborg och Malmö som Wredén hänvisar till har vi ingen stor naturgassatsning. Det stora kraftvärmeverk som vi planerar i Stockholm bygger helt och hållet på biobränslen.

När det gäller frågan om värme från kärnkraften så är det en intressant idé som också en gång i tiden var aktuell när Forsmark uppfördes. Men att förverkliga tanken på att utnyttja spillvärmen till fjärrvärmenäten kräver i praktiken att en ny kraftvärmereaktor byggs. Rent tekniskt är det spillvatten som släpps ut inte tillräckligt varmt för att kunna användas eftersom reaktorerna är byggda för att producera maximalt med elektricitet - inte både el och fjärrvärme. Skulle en ny reaktor byggas vore det dock intressant att överväga att konstruera/bygga denna som kraftvärmereaktorer. Den tanken tål att tänkas.

En kraftvärmereaktor skulle rent tekniskt kunna försörja Uppsala, hela Storstockholm och lite till med basvärme, vilket skulle minska de direkta koldioxidutsläppen med över en miljon ton per år regionalt (och de indirekta utsläppen med kanske lika mycket), vilket skulle lösa en stor del av Sveriges åtaganden om minskade utsläpp. Om detta blir verklighet är dock en rent politisk fråga.

Ann Lindell Saeby

kommunikationsdirektör

Fortum Sverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons