Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fossilgasen bromsar klimatarbetet!

Annons

Vänsterpartiet har i kommun-styrelsen tillsammans med miljöpartiet och centerpartiet reagerat mot att socialdemokraterna och de andra partierna stöder Eons planer att dra ledningar för fossilgas genom kommunen. Det är ett led i en omfattande utbyggnad av fossilgas genom Mellansverige som kommer att påverka landskapet, många markägare och andra intressen.

En satsning på fossilgasen riskerar också vårt framtida klimat. Klimathotet är förmodligen vårt största miljöproblem och förändringarna märks redan. Vid förbränning av fossila, icke förnybara energislag som kol, olja och fossilgas sprids kol-dioxid i atmosfären, vilket gör att temperaturen ökar. Haven blir varmare, vilket ger fler och svårare oväder, mer nederbörd och vi får en förhöjd havsnivå som hotar att dränka i dag bebodda kuster och öar.

Sverige beräknas få 4 grader högre medeltemperatur om hundra år. Det får stora effekter på bland annat nederbörd, jordbruk och samhällsplanering. Användningen av fossila energislag måste därför successivt avvecklas - inte utvecklas! Kommunerna bör därför tydligt avisera att vi inte är intresserade av att gasledningar dras genom våra territorier!

I den klimatpolitik som vänsterpartiet och socialdemokraterna nyligen enades om i den så kallade klimatpropositionen, ska utsläppen av växthusgaser vara 25 procoent lägre år 2020 än 1990. Där fastslås även att det inte finns energipolitiska skäl för storskalig utbyggnad av fossilgasledningar i Sverige.

Det är en tydlig politisk viljeyttring - fossilgasen motverkar en hållbar utveckling i Sverige! Om ledningar byggs förutsätter det en relativt hög användning av gasen. Det finns en uppenbar risk att den tar marknadsandelar från förnybar energi. Med en utbyggnad av ett fossilgassystem låser vi oss fast vid ett nytt icke hållbart energisystem för 40 års tid, vilket är den tid tillstånden för gasledningarna gäller.

Vänsterpartiet ser stora vinster både miljömässigt och ekonomiskt med en snabb energi-omställning. Det är bättre att tidigt agera för förnybar energi än att vänta tills man inte har något val. Då tar vi inte bara vårt ansvar för framtida generationer utan skapar också en modern energipolitik som ger utrymme för en konkurrenskraftig utveckling på tekniksidan och nya arbetstillfällen. En utbyggnad av fossilgasnätet däremot skulle förhindra eller åtminstone bromsa användningen av till exempel bioenergi och bygga fast oss i ett fortsatt beroende av fossila bränslen från utlandet.

Vi har stöd av Naturvårdsverket och organisationer som bland andra SNF och LRF som säger nej till fossilgasprojektet i Mellansverige. Därför välkomnar vi det initiativ som Förbundet Agenda 21 i Västmanland tar med målet att Västmanland ska vara fossilfritt år 2015. Tidsperspektivet är inte långt och utmanar därför länets kommuner att engagera sig för att vi ska nå målet. Varje kommunledning måste bland annat inventera och sätta upp egna handlingsplaner och söka samverkan med privata aktörer. Länsstyrelsen och Förbundet Agenda 21 kan säkert vara drivkrafter, men det lokala engagemanget är förutsättningen för att vi ska lyckas!

Mats Ericson

Rickard Borg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons