Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FP: Bristande tillgänglighet ska i lagen ses som diskriminering

Liberalismens mål är individens frihet.

Annons

Med frihet menar liberaler att varje individ i så stor utsträckning som möjligt har makt att forma sitt eget liv. För Folkpartiet är det självklart att personer med funktionsnedsättningar ska ha lika förutsättningar som andra att delta i samhällslivet.

Så är det inte i dag. Personer med nedsatt rörelseförmåga, syn- och hörselfunktionsnedsättningar utestängs många gånger från att fullt ut kunna delta i samhället. Det kan handla om ett extra trappsteg in i mataffären som gör det svårt att komma in med en rullstol eller rullator.

Det kan handla om en tung dörr utan dörröppnare som gör det svårt att komma in på banken. Ännu fler riskerar att utestängas från delar av samhället när vi lever allt

längre. Den som behöver en rullator på ålderns höst märker att samhället inte är anpassat för dem som har en funktionsnedsättning.

Redan i dag finns lagstiftning, som plan- och bygglagen, som syftar till att göra

samhället mer tillgänglighet. Problemet är att lagstiftningen inte alltid följs och att

individer fortfarande utestängs från att kunna delta i samhället.

Folkpartiet vill därför i diskrimineringslagen införa ett skydd mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Individer som anser att de blivit diskriminerande på grund av bristande tillgänglighet ges därmed en möjlighet att driva sina fall till domstol och den som inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet ska kunna dömas att betala diskrimineringsersättning.

En ökad tillgänglighet är inte bara positiv för dem som är direkt berörda. I ett till-gängligt samhälle kan fler med funktionsnedsättningar arbeta, slippa bidragsförsörjning och i stället bidra med sin kompetens. Verksamheter som är tillgängliga får en större potentiell kundkrets och det är många som uppskattar en avfasad trottoarkant, en hiss, en tydligare tidtabell eller annat som kan göra verksamheten tillgängligare för fler.

Erfarenheterna från andra länder, som USA, Storbritannien och Norge, visar att

diskrimineringsförbudet har bidragit till att utveckla samhället i positiv riktning och att intäkterna överstiger kostnaderna.

Tillgängligheten har ökat och verksamheterna uppskattade ofta den totala nyttan av investeringarna som större än kostnaderna.

Folkpartiet anser att nämnda förstärkning av diskrimineringslagen innebär en drivkraft för att åstadkomma ett samhälle som är tillgängligt för så många som möjligt. Men det är också ett sätt att markera att självklara åtgärder mot att utestänga inte ska vara en gåva från goda givare, utan en rättighet.

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

talesperson i funktionshindersfrågor

Roger Haddad (FP)

riksdagsledamot för Västmanland

Jan Björklund (FP) partiledare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons