Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fp: Bygg en breeder-reaktor i Mälardalen!

Annons

De globala effekterna av klimatförändringarna kommer att bli mycket dramatiska. FN:s klimatstudier tyder mycket på att klimatförändringarna går fortare än vad man räknat med tidigare. Alla måste bidra med lösningar på problemet på alla nivåer.

Västerås stad har som mål att vara fossilfritt vid 2015 men om det målet skall kunna förverkligas krävs extraordinära åtgärder. Mer än två tredjedelar av energiproduktionen sker idag med fossila bränslen och då räknas torven in som fossilbränsle.

Vindkraft och vattenkraft i Västerås kan inte komma att lösa det totala problemet men givetvis ge ett mindre tillskott. Solenergi för bostäder kan ge ett värdefullt tillskott och det kommer att spara en del av den energi som används för uppvärmning i hus.

Många har förlitat sig till biobränslen men tillgången på biobränslen är otillfredsställande. Det innebär också kraftiga prishöjningar. Det är knappast möjligt att lösa detta genom att öka energiskogsodling i Västmanland med de natureffekter det får. Dessutom kan marken behövas för livsmedelsproduktion till följd av klimatförändringarna och i synnerhet i en tid där lokalt odlade produkter kommer i ropet.

Sålunda blir det kvar en betydande underskottspost i energibalansen för Västerås stad. Ny kärnkraftsteknik måste användas och det har hänt mycket på denna utvecklingsfront.

Kärnkraft vore det som snabbast skulle minska växthuseffekten. Ny teknik som breeders och acceleratordrivna reaktorer kan komma ifråga. Detta skulle kunna vara inspirerande för till exempel Westinghouse (företaget har redan sådana anläggningar

enligt rapporter från IAEA) och andra företag att bygga en sådan anläggning i Västerås.

Genom så kallade breederreaktorer kan det utbrända uranet användas och det skulle för Sveriges del innebära att vi har kärnbränsle för tusen år.

Det har ibland från vissa håll hävdats att kärnenergin inte är hållbar men detta är något som framförs utan rationella motiveringar eller där man kan föra detta i bevis. De som hävdar att kärnkraften inte är hållbar bygger det på känslomässiga argument och inte på rationell analys. Det finns enorma uranfyndigheter. Bränsleffektiviteten kan dessutom bli större genom bland annat breederreaktorer. Dessutom kan torium

användas som bränsle ett ämne som är mer vanligt i jordskorpan. Avfallet kan via transmutationstekniken brytas ned till mer kortlivade isotoper och processen ger samtidigt nettoenergi. I förhållande till kolbrytning är uranbrytning endast en bråkdel av denna.

Användning av kärnkraft sprider inte kärnvapenanvändning ty den tekniska kunskapen finns överallt i världen ändå och kunskapen är tillgänglig oberoende tid och rum idag bland annat via internet.

Slutsatsen är att bygga en breederreaktor i Mälardalen som kan ge fjärrvärme och elenergi för ett stort antal kommuner och därmed skulle ett stort antal fossileldade kraftvärmeverk kunna läggas ned. Detta skulle ge en dramatisk förbättring av luften och dessutom kan kärnkraftselen användas för mer tågtrafik och elbilar samt för vätgasframställning ur vatten till bil- och flygdrift. Det finns med andra ord ett helt nytt framtidssamhälle som inte släpper ut ett gram koldioxid.

Bengt-Åke Nilsson

kommunalråd

Karl-Erik Andersson

ersättare i fullmäktige

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons