Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FP: Det är möjligt att helt upphöra med fossilbränslen

Annons
I ledningen. Kärnkraft, vattenkraft och solenergi kommer att stå för huvuddelen av energi-behovet, skriver debattörerna. foto: Scanpix

Klimatkrisen är mycket allvarlig och en ökad försurning innebär att den biologiska mångfalden minskar hos organismer som binder koldioxid, till exempel koraller, varvid krisen förvärras. Trots en kall vinter i år stiger genomsnittstemperaturen långsiktigt.

Åtgärder krävs snabbare än vad som tänkts från början och trots det har vi ännu ingen bindande klimatöverenskommelse. Men det kommer på ett eller annat sätt och kanske vid sidan av FN-systemet.

Satsning på enbart förnyelsebar energi skulle innebära ett fossilberoende till 50 procent 2050. Men då är all olja och fossilgas slut och kvar står endast kol som måste tas fram i miljöförstörande dagbrott i nu befintliga jordbruks- eller stadsområden. Det är dock möjligt att helt upphöra med fossilbränslen och Sverige kan bilda mönster för övriga världen.

Därför är följande strategi trovärdig:

* Satsning bör ske på förnyelsebar energi, energieffektivisering och kärnkraft i så stor uträckning att ingen fossilbaserad energi-produktion äger rum. Nuvarande orörda älvar bevaras.

* Smarta el- och värmenät införs med nya affärsmodeller för differentierade taxor med hänsyn till klockslag, efterfrågan, utbud och kostnad.

* Spillvärmen från kärnkraften bör utnyttjas för bland annat fjärrvärmenät.

* Solenergi och jordvärme skall uppmuntras i bostäder och kan svara för en del av bostadsuppvärmningen (30-35 procent av en bostad är realistiskt).

* Minskad energiförbrukning genom att det endast byggs lågenergihus.

* Transporter överförs i möjligaste mån till konventionell järnväg och magnettåg.

* Ökad satsning på kollektivtrafik från i dag cirka 7 procent av pendlarna till 70 procent, vilket ger underlag för magnettåg.

* Massivt införande av elhybrider. Biomassa används endast till produktion av biobränslen bland annat för lastbilar, bussar och flyg.

* Fördubbla kärnkraftskapaciteten till 2030 och ytterligare en fördubbling till är 2050.

* Kärnavfallet återanvänds i fjärde generationens reaktorer och skapar lågaktivt avfall samt en nästan oändlig energikälla.

* Elproduktion ökas och ett medvetet överskott exporteras i stor omfattning till i dag fossilberoende länder, bland annat Tyskland där då brunkolsproduktionen kan dras ned.

Kärnkraft, vattenkraft och solenergi kommer att stå för huvuddelen av energibehovet, medan en mycket liten del kommer från vind. De senare varierar över tiden i produktion och dess dalar och toppar måste utjämnas via smarta nät och reglerkraft. Bioenergin reserveras för de fordon som inte kan eldrivas samt för flyget. Vid produktion av biodriv-medel uppstår fjärrvärme som kan omhändertas för fjärrvärme.

Ingen energikälla skall subventioneras men utsläppen av växthusgas beskattas i förhållande till mängd. Den totala samhällsekonomiska kostnaden skall vara avgörande och därmed får man en ekonomiskt och miljömässigt optimal fördelning mellan energi-slagen.

Karl-Erik Andersson

Örjan Rosell

Carl-Åke Utterström

Anders Allander

Harriet Andersson

Arne Kjellberg

Sture E Larsson

medlemmar i Folkpartiets klimat-, energi- och miljögrupp i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons