Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fp: För egenmakt - emot utanförskap

Idag börjar folkpartiet liberalernas kommunala riksmöte i Västerås. Förtroendevalda från hela landet samlas för att diskutera integration - hur vi ska bryta utanförskapet för många människor.

Annons

För folkpartiet handlar integrationen i första hand om att ge alla människor samma möjligheter att frigöra den enskildes initiativkraft istället för att skapa passivitet och

bidragsberoende. Samtidigt måste alla former av rasism och diskriminering i alla delar av samhället bekämpas.

Vissa krafter i samhället har försökt göra integrationsfrågan till en fråga om huruvida Sverige ska ta emot flyktingar och invandrare. Detta är för oss helt självklart - Sverige ska vara ett öppet land. En viktig princip är dock att alla kommuner i Sverige tar sitt ansvar. Då kan vi alla fokusera på hur vi tillvaratar de positiva effekterna av migration.

Integrationen är en fråga som i första hand handlar om insatser inom utbildning och arbetsmarknad. Språkkunskaper är det första och viktigaste verktyget för att lyckas i ett nytt land. Det är nyckeln till att vara en aktiv medborgare, till vidareutbildning och inte minst till arbetsmarknaden.

Folkpartiet i Västerås har tillsammans med övriga partier i Västeråsalliansen föregått riksdagens satsningar på utbildningsområdet och redan gjort ett omfattande arbete för att höja kvalitén inom Svenska för invandrare (SFI). Bland annat har Västerås infört tydliga kvalitetsmål på undervisningen. SFI-undervisningen är i Västerås en heldagsverksamhet och upplyft i stadens övergripande strategiska plan.

Utbildningsminister Jan Björklund och integrationsminister Nyamko Sabuni har lagt fram ett SFI-lyft där tyngdpunkten ligger på kompetenshöjning för lärare, nationella prov, tydligare mål och begränsad tid i SFI. Mer konkret innebär det bland annat att det kommer att införas nationella prov, tydliga mål i kursplanerna, satsningar på SFI-lärarna och dessutom kommer SFI-eleverna som klarar målen inom tre år att få en ekonomisk bonus. Detta välkomnar vi.

Det har hänt mycket på arbetsmarknaden under det första året med borgerlig regering samt folkpartiet och Västeråsalliansen

i majoritet i Västerås. Lokalt har ett jobbcentrum inrättats som jobbar med att coacha människor till arbete och studier. Resultaten är goda. Av de cirka 1200 som gick in i jobbcentrum under förra året har nästan hälften gått vidare till jobb eller studier.

Regering och riksdag har arbetat kraftigt med att riva hindren för att komma in på arbetsmarknaden. Bland annat har man beslutat om nystartsjobb som innebär att arbetsgivare inte behöver betala arbetsgivaravgifter för nyanlända invandrare. Dessutom har alliansen infört så kallade instegsjobb som kombineras med SFI-undervisningen. Staten finansierar där större delen av lönekostnaden. Detta är en mycket kraftig satsning för invandrares möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Sysselsättningen bland utrikes födda ökade med drygt 34000 personer under förra året.

I höstbudgeten kommer regeringen att komma med ytterligare förslag. Inträdet på arbetsmarknaden ska ske snabbare, sysselsättningsgraden och möjligheten till egen försörjning ska öka och diskrimineringen minska. Utrikes födda barn ska ges bättre möjlighet att snabbt nå kunskapsmålen i skolan.

Sverige ska vara ett land med möjligheter för alla som bor här. Vi vet att jobb och språkkunskaper är grundläggande för en fungerande integration. Vi tror på det personliga ansvaret och på tydliga förväntningar men också på hjälp och stöd till dem som behöver.

Det är så här vi bryter utanförskapet och gör Sverige mer rättvist.

Agneta Berliner

riksdagsledamot för Västmanland

Bengt-Åke Nilsson

kommunalråd i Västerås

Roger Haddad

kommunalråd i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons