Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FP: Fortsatt recession i världsekonomin kan undvikas

Sveriges ekonomiska utgångspunkter och beredskap är goda.

Annons

Det är dock en skrämmande bild av skulder som kännetecknar ekonomierna i USA, Storbritannien, Spanien med flera länder. Detta bromsar upp den ekonomiska återhämtningen och för att undvika en fortsatt recession måste olika åtgärder övervägas i världsekonomin:

1. En måttlig inflation på 5–6 procent skulle lätta upp skuldbördan men det innebär att utlånarna drabbas av ett lägre realvärde. Utlånarna kan vara pensionsfonder och andra placeringar där folk räknat med att äga pengar för framtida utgifter som nu blir mindre.

Det kan dock bli svårt att kontrollera inflationen på lagom nivå. Den globala konkurrensen om energi och mat kan komma dessutom att elda på inflationen rejält.

2. Avskrivningar av lån är en mer direkt metod och har egentligen samma verkan som inflation.

3. Omvandling av skulder till eget kapital. Det innebär att långivare skriver av skulder men kräver aktier som kompensation för att kunna tillgodogöra sig framtida vinster och värden. Den sistnämnda metoden kan komma att tilltala framgångsrika exportländer som därmed skapar ett ägande av reala tillgångar och företag. Kina kan tänkas växla in utlånade belopp till eget kapital, vilket de troligen redan gör.

Alla dessa tre metoder blir sannolikt använda under kommande år. Bilden kompliceras av att det föreligger växande investeringsbehov i energi- och infrastruktursektorerna för att skapa ökad oberoende och säkerhet inför kommande oljeprischocker, livsmedelsbrister och miljöproblem.

De offentliga sektorena är underfinansierade med stora budgetunderskott vilket egentligen kräver skattehöjningar men denna väg är inte öppen ty utav globala konkurrensskäl måste inkomstskatter, arbetsgivaravgifter och vinstskatter sänkas.

Sålunda måste man hitta andra stats-inkomster samt mycket stora effektiviseringar och prioriteringar i offentlig verksamhet som medger god kvalitet i utbildning, hälsovård, omsorg och säkerhet.

Många länder i EU har dessutom en ofördelaktig ålderstruktur som riskerar försörjningen pga. av att färre är disponibla för arbete. Detta måste mötas med arbetskraftsinvandring på ett planerat vis samt en ökad produktivitet.

I det långa perspektivet måste man få till stånd en ekonomisk tillväxt som medger en ökad sparkvot, som i sin tur medger de nödvändiga investeringarna i energi, infrastruktur, miljö och nya smartare produktionsprocesser.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons