Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fp: Jämställdhetsbonusen är ett steg i rätt riktning

Annons

Den 1 juli trädde en av de viktigaste familjepolitiska reformerna på länge i kraft, jämställdhetsbonusen.

Jämställdhetsbonusen är en skattelättnad på 3 000 kronor per månad. Reformen innebär att den förälder som varit hemma längst får lägre skatt när hon eller han arbetar eller studerar och den andra föräldern samtidigt tar ut föräldrapenning. Hur stor bonusen blir för den enskilde styrs av i vilken utsträckning föräldrarna delar på föräldrapenningen.

Ett vanligt argument mot att dela på föräldraledigheten har varit att det är för dyrt, eftersom pappan ofta tjänar mer än mamman i familjen och går miste om en större inkomst vid ledighet. Med jämställdhetsbonusen kommer de allra flesta familjer att tjäna på att dela lika. På så sätt förbättras förutsättningarna för jämställdheten och barnet kan få en stärkt relation med båda föräldrarna.

Förslaget minskar inte valfriheten. Precis som tidigare är två månader öronmärkta för varje förälder och nio månader kan fördelas fritt. Det var folkpartiet liberalerna som tog initiativet till jämställdhetsbonusen, precis som det var folkpartiet som drev igenom den första pappamånaden. Det är ingen slump att det är en folkpartist som är ansvarig minister för jämställdhet. Vi har en mycket stark jämställdhetstradition som går tillbaka till Fogelstadgruppen på 1920-talet.

I regeringsställning har folkpartiet visat att jämställdhet kan vara mer än teoretiska diskussioner. En central jämställdhetsfråga är mäns våld mot kvinnor. Det är utbrett och måste motarbetas. Av den anledningen fattade regeringen beslut förra året om en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Fram till 2010 satsas drygt 800 miljoner kronor på 56 olika åtgärder. Regeringens satsning på området är målmedveten och glasklar. Sverige ska vara en rättsstat för båda könen. Regeringen har anslagit 100 miljoner kronor för att främja jämställdhet i kommuner och landsting. Syftet är att kvalitetssäkra verksamhet och service till medborgarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Vi gör även en satsning på att stärka jämställdhetsarbetet i skolan. Det är där könsrollerna ofta skapas. Totalt satsas 110 miljoner kronor. Pengarna går bland annat till fortbildningsinsatser för lärarna i syfte att motverka traditionella könsroller, bland annat den antipluggkultur som finns bland många pojkar. Bekämpandet av hedersförtrycket och en förstärkning av sex- och samlevnadsundervisningen är också centrala delar i satsningen.

Sverige är ett land med orättvisa skillnader mellan könen. Kvinnor tjänar mindre än män. En förklaring kan vara att kvinnan tar det största ansvaret för hemmet och på så sätt hindras i sin yrkeskarriär och därför hamnar på efterkälken lönemässigt.

För oss är lika lön för lika arbete en självklarhet. Det är en grundförutsättning i arbetet mot ett jämställt samhälle. Osakliga löneskillnader kan förhindras genom att drivkrafterna att återgå till arbete förstärks. Här kommer jämställdhetsbonusen att spela en avgörande roll.

Vi vill se ett samhälle där gammaldags könsroller som stänger in människor suddas ut och där lika lön och lika möjligheter för både män och kvinnor råder. Jämställdhetsbonusen är ett steg mot ett sådant.

Nyamko Sabuni

jämställdhetsminister

Agneta Berliner

riksdagsledamot för Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons