Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fp: Kulturen har en viktig roll att spela inom många områden

Annons

Allas rätt till språket och litteraturen är en grundläggande social rättighet. Därför uppmärksammar folkpartiet bibliotekens betydelse genom att besöka bibliotek i olika delar av landet. I dag besöker vi bibliotek i Västerås.

Allt fler forskare betonar i dag vikten av kultur för att en region eller stad ska lyckas. Operahuset i Sydney är ett bra exempel på hur kulturen symboliserar en stads utveckling och vi kan också se det här i Västerås med kulturhuset. Satsningar på kulturen leder till ökad livskvalitet, men är också en magnet för företagande, turister och kreativa invånare. Folkpartiet är ett kulturbärande parti som drivit kulturfrågorna i många år på såväl lokal nivå som på riksnivå. Vi menar att kulturen har en viktig roll att spela inom olika områden, från skola till företagande och integration.

Storbritanniens förre premiärminister, Tony Blair, beskrev kulturens roll för ekonomin väl: "Kulturen har en intellektuell kraft lika väl som en ekonomisk. Ett land som fäster avseende vid kulturen blir inte bara bättre, det blir i det begynnande 2000-talet ett mer framgångsrikt land." I dag ser vi hur nya kreativa näringar - som företag som utvecklar dataspel - etablerar sig runt om i Sverige. Vi måste vara öppna för nya former av kreativitet.

Kulturen kan också vara ett kraftfullt vapen mot utanförskapet. Det handlar om att alla ska få ta del av det kulturarv som många av oss tar för givet. Språk och kultur kan

förena människor från olika landsändar, världsdelar och generationer samt stärka den sociala sammanhållningen. Att hårdsatsa på svenska språket handlar inte enbart om

invandrare. Många som kommer ur hem utan studietradition vittnar om det hinder som språkbarriären kan vara.

Folkpartiet menar att klassresan börjar i klassrummet och för en klassresenär är svenska språket ett av de viktigaste verk-

tygen att behärska. Tidiga läsupplevelser sprider glädje och ökar barnens möjligheter att lyckas i skolan. Nu prioriterar regeringen med utbildningsminister Jan Björklund i spetsen att uppvärdera läsandet i skolan. Det är inte storleken på föräldrarnas bok-hylla som ska avgöra om barn ska få ta del av litteraturarvet. Därför måste vi satsa på läsning och att alla barn har tillgång till skolbibliotek.

Det talas ofta om att Sverige ska bli ett kunskapssamhälle. Vad kan då vara viktigare än att alla har rätt till avgiftsfria boklån i hela landet? Bibliotek som erbjuder levande miljöer, kunnig och professionell personal, samt ett rikt bokbestånd är avgörande för den demokratiska delaktigheten.

Folkpartiet slår vakt om ett välutvecklat och självständigt kulturliv där folkbibliotek, teatrar, film, museer, litteratur, musik, konst, dans och mycket mer kan inspirera, ge ny kunskap, vidga våra referensramar, få kreativiteten att växa och göra oss nyfikna att möta tidigare obekanta kulturyttringar.

Cecilia Wikström

riksdagsledamot vice ordförande i kulturutskottet

Agneta Berliner

riksdagsledamot för Västmanland

Ragnhild Källberg

vice ordförande i kultur-, idrotts- och fritidsnämnden i Västerås

Camilla Lindberg

riksdagsledamot för Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons