Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FP: Lönespridning och förändrade turordningsregler ger fler jobb åt unga

Annons

Vår framtid är våra ung-domar. Det är de som kommande decennier ska bära vårt samhälle. Det är därför en investering för framtiden att ge dem en plats på arbetsmarknaden.

I dag är det svårt för unga utan erfarenhet att kon-kurrera om de befintliga jobben. De höga ingångs-lönerna är ett stort hinder. Vi måste få en större lönespridning. Lönerna för dem med erfarenhet behöver öka i snabbare takt än ingångs-lönerna. Politiker har där ett stort ansvar som arbetsgivare.

Folkpartiet i Västerås drev därför i budgetarbetet inför 2012 att det skulle avsättas en pott för lönespridning inom lärarkåren. Det blev sedermera politisk enighet i den frågan.

Men Folkpartiet vill inte bara se en ökad lönespridning. Vi vill också se reformerade turordningsregler vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Uppsägningarna borde baseras på kompetens – inte anställningstid. Dagens regler stänger ute unga som vill in på arbetsmarknaden och gör att de med långa anställningstider inte vågar byta jobb. Arbetsmarknaden blir trög.

Regeringen har under Folkpartiets ledning av utbildningsfrågorna genomfört många reformer på skolans område för att stärka ungas anställningsbarhet. I Västerås startades under förra mandatperioden Arenan. Målet är att inga ungdomar ska stå utan en gymnasieutbildning. Slut-förda gymnasiestudier – på yrkeslinje eller teoretisk – är det första steget in i vuxenvärlden och en förutsättning för en anställning.

Som politiker kan vi lokalt arbeta för att den studie- och yrkesvägledning som Västerås ungdomar får är förstklassig samt att gym-nasiet ger den yrkes- eller studieförberedelse som krävs för att få ett jobb. Kombinerat med för-ändringar på arbetsmark-naden – lönespridning och förändrade turordnings-regler – så menar Folk-partiet att fler unga ska få jobb!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons