Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fp + mp: Vi vill förmå bilister att ta bussen

Annons

Kollektivtrafiken har som mål att ge bra service till sex miljoner resenärer i Västerås. Vi ska också erbjuda en attraktiv kollektivtrafik, så att de som idag väljer bilen kan ta bussen istället. Inte minst det andra målet kräver insatser som gör framtidens busstrafik än mer attraktiv än idag.

Vi vill i första hand inte att personer som cyklar eller går ska ta bussen till jobbet. En viktig klimatåtgärd som gör skillnad är att fler tar bussen till och från arbetet, studierna och fritidsaktiviteter. Därför behöver vi skapa ett attraktivt utbud av kollektivtrafik. Västerås har i stort sett inte byggt ut sitt linjenät i stadstrafiken sedan 1973. Detta vill vi ändra på för att möta utmaningarna, när en stad växer och människor skall transportera sig mellan olika aktiviteter.

För att få besked om vi är på rätt väg finns det skäl att sätta upp mål som till exempel att antalet passagerare i stadstrafiken ska öka med minst 4 procent per år till 2011. De senaste två åren har ökningen varit drygt 7 respektive 4,5 procents ökning av antalet resenärer. Hans G Erikson uttrycker tveksamhet till målet att öka antalet resenärer. Vi anser att utan konkreta mål och utvärderingar så blir det mycket svårt att mäta hur tillståndet för miljön blir i Västerås.

Erikson är vidare tveksam till värdet av att bussen snabbt kommer fram. Här talar han nog mot bättre vetande. Avgörande för om bussen ska kunna locka över bilister är i första hand snabbhet, rät linjedragning samt en hög turtäthet. Detta visar sig inte minst i hur Jönköping och Karlstad har ökat sin stadstrafik efter en omläggning till stomlinjer som gör att bussarna får prioritet i staden med god framkomlighet.

När trafikplanerarna nu önskar förändra trafiken mellan Hallstahammar och Västerås genom att korta restiden sätter sig Erikson på tvären. Detta trots de goda erfarenheter som finns. För ungefär ett år sedan förändrades busstrafiken mellan Surahammar och Västerås genom avsevärt snabbare restid.

Resultatet blev en formidabel succé i form av kraftigt ökat resande. Hela 35 procents ökning januari-juni 2008, jämfört med 2007. Trots detta är Erikson missnöjd!

För att klara utmaningen att förmå bilister att välja bussen krävs i många fall ett annat trafikutbud än idag. Men också att utifrån goda erfarenheter i andra län och kommuner våga förändra. Tekniska nämnden har ett uppdrag att göra förstudier under 2009 för hur vi kan utveckla kollektivtrafiken i kommunen. Trafik- och kollektivtrafikplanering är en del av stadsplaneringen och när Västerås växer i befolkning måste vi planera redan från början för klimatsmarta transporter. Det handlar om kollektivtrafik och ett bra gång- och cykelnät i kommunen.

Genom att komplettera med anropsstyrd kollektivtrafik garanteras att de som inte längre har tillgång till vanlig linjetrafik inte drabbas av försämringar. För orter med svagt trafikunderlag är kanske inte den stora bussen det bästa alternativet. Vi behöver ha mer flexibla lösningar som kan möta upp i hela kommunen.

Vi håller med Hans G Erikson att det är viktigt att stärka kollektivtrafiken så att pendling med buss och tåg blir mycket bättre. Vi har från stadens ledning uppvaktat SJ och Banverket i flera omgångar för att förbättra för resenärerna. Det tar tid, men vi ser en ljusning i flera av problemen.

Vi har ett uppdrag att öka kollektivtrafikens marknadsandel och förmå bilister att åka buss istället för bil, inte minst för miljöns skull.

Bengt-Åke Nilsson (fp)

kommunalråd och ordförande i Västmanlands lokaltrafik (VL)

Andreas Porswald (mp)

kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons