Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FP: Proaros måste delas upp och moderniseras

Annons

Folkpartiet liberalerna krävde i mars 2010 att Västerås stads beställar-utförarmodell ska reformeras. Nu pågår en total översyn av modellen som vi välkomnar. Resultatet och förslagen ska presenteras våren 2012.

Det är uppenbart att den nuvarande utförarorganisationen inte kan leva kvar i nuvarande format. Denna enorma orga-nisation, med både det jättestora sociala området och det ännu större skolområdet under sitt ansvar, är långt ifrån en optimal kommunal organisation. Folkpartiet är fortsatt stark anhängare av en modell där verksamhet och personal-/arbetsgivaransvar skiljs åt. Vi tror på modellen nu, precis som vi gjorde för 20 år sedan när vi var med och införde den. Men vi är övertygade om att vi kraftfullt måste modernisera och avbyråkratisera modellen.

Vi kan inte acceptera att skolpengen används till andra saker än skolverksamhet. Man bör för det första dela upp utförar-organisationen i mindre delar. Vi vill se en utförare för det sociala verksamhetsområdet och en annan för stadens skolverksamheter.

De kommunala utförarna ska genomföra verksamheten och dess ledning ska vara branschkunnig. Detta innebär att skol-utföraren styrs av en skolledare och den sociala utföraren av en person med erfarenhet från den sociala omsorgen. Det är den andra viktiga förändringen. Beställar-nämnderna ska i sin tur ange mål, anslå resurser och följa upp. Det blir på så vis en tydlig rollfördelning där verksamhets-beställning inte blandas ihop med personalansvar.

En annan viktig poäng med denna modell är att nämnderna är neutrala i relation till kommunala respektive alternativa utförare. Vi förväntar oss att denna neutralitet finns kvar vid en modernisering och reformering modellen.

För Folkpartiet liberalerna är det av betydelse att alternativa utförare uppmuntras. Vi hyllar valfriheten och vi tror på att individen både kan och ska ha rätt att själv forma sitt liv och fatta sina beslut. Det måste därför finnas utrymme och förutsättningar för alternativ till kommunens verksamheter. Den framtida organisationen måste fortsatt stimulera och ge lika förutsättningar oavsett utförare.

Vi ser att Västerås stad med en ny beställar- utförarmodell kan bli ännu bättre på att effektivisera och prioritera. Det gäller att våra resurser används rätt. De ska användas till kommunens kärnverksamheter, skola och omsorg. De ska definitivt inte slösas bort i en ineffektiv och alltför stor organisation med olika överbyggnader.

Slutligen vill vi peka på att vi av demo-kratiska skäl vill se bättre uppföljning och styrning av verksamheterna. Vi menar att en uppgradering av beställar-utförar-modellen till 2012 års standard kombinerad med en uppdelning i mindre utförar-organisationer kommer att resultera i detta.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons