Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

(Fp): Rättvis arbetsrätt för minskat utanförskap

Vi vill att folkpartiet liberalernas landsmöte, som just nu pågår i Västerås, beslutar att föreslå viktiga arbetsrättsreformer.

Annons

Reformer som dels hjälper till att bryta det utanförskap på arbetsmarknaden som förstärks av dagens arbetsrätt och dels hindrar de orättvisor som orsakas av orimliga stridsåtgärder som åsamkar företagen, de anställda och tredje man stor skada.

Lagen om anställningsskydd (Las) utgår från 1970-talets arbetsliv. Då antogs den typiska arbetsgivaren vara ett stort företag som tillhandahöll en fast anställning livet ut. Idag är verkligheten annorlunda. Vi har ett tjänstesamhälle med allt fler små och medelstora företag. Och det är istället konkurrenskraftiga företag på en rörlig arbetsmarknad som ger enskilda människor de bästa förutsättningarna för arbetstrygghet.

Idag reser Las hinder mot ungdomar, kvinnor och invandrare som försöker komma in på arbetsmarknaden; när det är svårt och dyrt att säga upp medarbetare blir företagen naturligtvis försiktiga med nyrekryteringar. På så vis motverkar Las att de som står utanför arbetsmarknaden får ett fast jobb. Resultatet är hög ungdomsarbetslöshet, men även fortsatt långtidsarbetslöshet och permanent utslagning som drabbar invandrade personer med stor intensitet.

Las försvårar även rörligheten på arbetsmarknaden. Många drar sig för att lämna ett arbete där de varit länge, trots att de kanske vill byta arbete eller arbetsplats. Sjukskrivna tvekar ibland att byta till ett från medicinsk synpunkt bättre arbete hos en annan arbetsgivare. Då hamnar de först i turordningskön, om det skulle bli uppsägningar på den nya arbetsplatsen. Det ligger inte i någons intresse att hålla kvar människor på en arbetsplats där de egentligen inte vill vara - det bidrar till sjukskrivningar och vantrivsel.

Vi behöver turordningsregler som underlättar framför allt för de små och medelstora företagen att lättare anpassa sig till ny teknik och efterfrågan på marknaden, samtidigt som skyddet för anställda mot godtycklig behandling är fortsatt tydligt. Vi vill därför att alla företag ska ha möjlighet att undanta tio personer från turordningsreglerna i Las.

Många av oss har med rätta upprörts över att bland andra palltillverkare i Smålandsstenar, byggföretag i Vaxholm och Linköping och en salladsbar i Göteborg blivit satta i blockad för att tvinga fram helt obefogade kollektivavtal. Det har inte spelat någon roll att de aktuella företagarna och medarbetarna varit överens om att arbetsvillkoren varit lika bra, eller bättre, än enligt gällande kollektivavtal. Inte heller har det spelat roll att det saknats fackmedlemmar på arbetsplatserna.

I internationell jämförelse har Sverige en omfattande konflikträtt. Storbritannien, Österrike och Tyskland har så kallade "tröga ventiler" för att säkerställa att en stridsåtgärd är förankrad hos medlemmarna. I flera europeiska länder är det förbjudet att vidta sympatiåtgärder. I Sverige däremot är en stridsåtgärd riktad mot tredje man tillåten, även när tredje man inte har ett dugg med tvisten att göra.

Vi menar att det är en orimlig obalans idag mellan parterna när svenska företag som valt att ingå kollektivavtal för att uppnå fördelen med fredsplikt, trots detta straffas med konflikthot och sympatiåtgärder. Vi anser det inte heller rimligt att företag, som har bättre villkor för de anställda än kollektivavtalet, försätts i blockad med enda motivering att kollektivavtal saknas.

En öppen arbetsmarknad inom EU bör även innebära att svenska fackföreningar inte ska kunna tillgripa konfliktåtgärder för att tränga ut kollektivavtal ingångna i andra EU-länder. Vi vill därför upphäva den så kallade Lex Britannia som ger facket den rätten.

Vi vill också att det införs regler som söker garantera att en stridsåtgärd är rimlig i förhållande till sitt syfte och de skador som åsamkas företagen och tredje man, det vill säga det bör i svensk rätt finnas en så kallad proportionalitetsregel. Den sortens regler finns i flertalet EU-länder och är där okontroversiella.

Folkpartiet liberalerna bör på landsmötet fatta beslut som bryter utanförskap skapat av arbetsrätten, sänker trösklarna till arbetslivet och gör det lättare för små och medelstora företag att anställa fler.

Carl B Hamilton

riksdagsman och partistyrelseledamot

Agneta Berliner

riksdagsledamot för Västmanland

Mauricio Riojas

riksdagsledmot för Stockholms län

Lennart Rohdin

tidigare riksdags- och partistyrelseledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons