Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FP: S-politiken hotar jobb och klimat

Folkpartiet är det parti som tydligast förordat att kärnkraften behövs för svensk basindustris konkurrenskraft. Och vi är glada att nu alla Allianspartierna står bakom att använda och tillåta nybyggnation av svenska kärnkraftverk.

Annons

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin vill avveckla den svenska kärnkraften. Om hon får sin vilja igenom hotas svensk basindustri och vi kommer inte klara att möta klimathotet.

Stor enighet råder bland alla partier om att vi måste ta klimathotet på allvar och att vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser kraftigt de närmaste decennierna.

Trots det vill Socialdemokraterna driva en energipolitik som, om den genomfördes, skulle leda till högre utsläpp av växthusgaser samtidigt som svensk basindustri skulle få stora problem. Sahlins politik hotar både jobb och klimat.

Socialdemokraternas energipolitik bygger på att kärnkraften ska fasas ut i den takt den kan ersättas med förnybara alternativ. I praktiken är det omöjligt att föra en sådan politik.

Kärnkraften kommer att avveckla sig själv om inte nybyggnadsförbudet hävs och det i en snabbare takt än vi kan ersätta den med annan koldioxidfri och stabil energiproduktion.

Från slutet på 2020-talet och framåt kommer våra reaktorer att falla för åldersstrecket och elproduktionen från kärnkraft successivt avvecklas. Att helt ersätta den med annan stabil och konkurrenskraftig elförsörjning som inte genererar några koldioxidutsläpp kommer inte att vara möjligt.

Det ska satsas offensivt på förnybara energikällor som vind, våg och sol, men de kommer under överskådlig tid inte att kunna expandera så mycket som skulle krävas för att ersätta kärnkraften.

EU har satt upp ambitiösa mål i klimatpolitiken som innebär att unionen ska minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till år 2020, givet att ett nytt internationellt klimatavtal kommer på plats. Till år 2050 ska utsläppen ha minskat med hela 75-90 procent jämfört med 1990. Det är alltså en mycket stor omställning vi har framför oss om de uppställda målen ska kunna nås.

Den omställningen vill Socialdemokraterna att vi ska göra samtidigt som halva den svenska koldioxidfria elproduktionen försvinner. Det är en omöjlig ekvation, om vi samtidigt vill ha kvar den svenska basindustrin i landet.

Socialdemokraternas politik skulle få mycket allvarliga konsekvenser för Sverige. I kombination med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som vill lägga ner kärnkraften snarast, blir utsikterna ännu mer oroväckande.

Alliansen väljer i stället att skruva upp ambitionen i vårt klimatarbete. Utsläppen ska minska med 40 procent till år 2020, med hjälp av förnybar energi, energieffektivisering och kärnkraft. Till år 2050 ska Sverige vara helt klimatneutralt, utan några nettoutsläpp av växthusgaser.

Mona Sahlin visade nyligen upp sin brist på förankring i den energipolitiska verkligheten. "Jag känner mig säker på att vi ska byta ut befintliga reaktorer mot förnybar el i den takt vi får fram den, precis som vi gjorde med Barsebäck" sade hon till TT den 31 januari i år.

Sanningen är dock att den svenska förnybara elproduktionen inte ökat sedan Barsebäck stängdes, det har däremot vår import av el. Det visar att Socialdemokraterna i sin energipolitik blundar för verkligheten.

Det är glädjande att Sverige blir mer klimatsmart genom Alliansöverenskommelsen med kärnkraft och stora investeringar inom förnybar energi. Svensk industri som är beroende av el för sin överlevnad får långsiktigt goda förutsättningar att stå sig stark inför framtiden. Vi tryggar också elförsörjningen i Sverige och minskar vårt beroende av el från andra länder i ett läge där energi blivit ett säkerhetspolitiskt instrument.

Agneta Berliner

riksdagsledamot för Västmanland

Bengt-Åke Nilsson

kommunalråd, Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons