Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FP: S tar inte kvalitetsbristerna på allvar

Folkpartiet och Västeråsalliansen är angelägna om att höja skolresultaten och minska avhoppen från gymnasieskolan.

Annons

Därför satsar vi på att stärka yrkes- och lärlingsutbildningarna på gymnasieskolan.

Vi lägger också mer resurser på att bättre uppföljningar av utbildningarna. Våra program ska hålla hög kvalitet. De som inte gör det kommer vi att överväga att lägga ned. Nämnden beslutade nyligen att lägga ned medie- och handelsprogrammmet i Västerås. När det gäller dessa program har genomströmningen och resultaten inte levt upp till våra förväntningar och kvalitetskrav. Alldeles för många har de senaste sju åren lämnat programmen utan en högskolebehörighet.

Det finns flera faktorer. Bland de viktigaste förklaringarna finns dåliga förkunskaper från grundskolan, låga meritpoäng, att man egentligen inte vill gå dessa program eller att man har godkända betyg från grundskolan fast man egentligen inte har motsvarande kunskapsnivå. Det vill säga eleverna har fått ett snällt godkänt betyg av sin lärare.

Detta är förstås inte acceptabelt eftersom eleven får svårt att klara av sin utbildning och många hoppar av istället. Av de ungdoms-arbetslösa som deltar på Jobbcentrum i dag saknar 60 procent en gymnasieutbildning. Därför är det centralt vilken kvalitet vi har och vilka program vi erbjuder kopplat till framtida arbetsmarknaden. Västeråsalliansen fortsätter att satsa på fortbildning av lärare och anslår i nästa års budget drygt 80 miljoner kronor till vuxenutbildningen, detta är unikt i landet eftersom många kommuner dragit ned.

Vi har också inrättat Arenan som ska slussa elever från grundskolan till rätt program alternativt skräddarsy en utbildning som leder till anställningsbarhet. Arenan är viktig inte minst i syfte att förebygga avhopp och ungdomsarbetslöshet. Folkpartiet och Västeråsalliansen satsar i nästa års budget drygt 70 miljoner kronor på arbetsmarknadsinsatser för att förebygga men också ha en beredskap när unga som vuxna västeråsare blir arbetslösa. Fokus i nästa års satsning är speciellt påungdomar.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har under resans gång också haft synpunkter på gymnasieprogrammens kvalitet. När beslut skulle tas reserverade sig oppositionen mot samtliga förslag, utan att presentera ett enda alternativt förslag. Därmed reserverade man sig mot satsningen på elevhälsa, satsningen på fortbildning för lärare, de planerade satsningarna på vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatserna. Man vill inte ta ansvar för programutbudet och röstade emot en nedläggning av medie- och handelsprogrammet.

Medieprogrammet läggs ned på grund av den nya gymnasiereformen, men främst på grund av dåliga resultat under många år samt att vi inte ska utbilda elever ut i arbetslöshet. Handelsprogrammet läggs ned samtidigt som vi beställt ett nytt upplägg som ska hålla högre kvalitet och som ska erbjudas som studieförberedande och lärlingsprogram. Detta vill vi införa hösten 2011 om konceptet är bra. Flera program kommer att ses över och det är vårt ansvar att prioritera.

Vi satsar på lärarna, utreder rektorernas arbetssituation och vill vidta åtgärder för att öka genomströmningen. Den socialdemokratiska flumskolan har vi redan sett resultatet av. Socialdemokraterna röstade nej till hela vår budget och samtliga förslag – man vill vara alla till lags.

Det vore olyckligt om oppositionen även inom skolpolitiken kommer att bedriva en återställarpolitik inför kommande valår. Man undrar vad partiledaren Mona Sahlin anser, eftersom Socialdemokraterna i sin egen valanalys 2006 drog slutsatsen att man förlorade valet på jobbfrågan och den förda skolpolitiken ...

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons