Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fp: Satsa på elbilar, snabbare tåg och klimatvänlig kärnkraft

Annons

Utsläppen av växthusgaser i atmosfären får förödande konsekvenser för klimatet. Om detta råder idag stor enighet. Ska uppvärmningen kunna hejdas måste vi agera snabbt med effektiva lösningar.

Sveriges utsläpp utgör en mycket liten andel av de totala utsläppen, men det är viktigt att vi alla drar vårt strå till stacken. För att ha trovärdighet och legitimitet när Sverige agerar internationellt med uppmaningar till andra, är det också viktigt att vi gör allt vi kan på hemmaplan och fortsätter att vara ett föregångsland på klimatområdet.

Om vi ska kunna minska vår klimatpåverkan de närmaste decennierna måste Sverige satsa på energi som inte genererar växthusgaser. Idag produceras större delen av Sveriges el koldioxidfritt, framför allt genom vatten- och kärnkraft.

Flera av de kärnkraftsreaktorer vi har börjar dock bli gamla. Någon gång mellan 2022 och 2040 tas de tio existerande reaktorerna ur bruk av åldersskäl. Ska vi klara av att nå ambitiösa klimatmål måste dessa reaktorer bytas ut mot nya. Socialdemokraterna vill istället stänga en reaktor nästa mandatperiod och deras samarbetspartner, vänsterpartiet och miljöpartiet, vill lägga ner kärnkraften helt.

Vad skulle hända om vi avvecklade kärnkraften och inte byggde nya reaktorer?

Folkpartiet liberalerna anser att vindkraften ska fortsätta att byggas ut, men det är orealistiskt att tro att inhemsk vind-, sol- och vågkraft de närmaste decennierna kan ersätta kärnkraften. Alternativet till kärnkraft blir istället storskalig import av gas eller import av el från kolkraftverk i våra grannländer och därmed en kraftig ökning av de totala koldioxidutsläppen. Kolbrytning smutsar inte bara ner miljön utan förstör dessutom livet för många av dem som arbetar i kolgruvorna. Fossilgasanvändning ökar koldioxidutsläppen och gör oss beroende av faktorer i vår omvärld som vi inte kan påverka.

Ett annat sätt att kompensera för förlorad kärnkraftsel är en kraftigt minskad energikonsumtion. För att få ner elkonsumtionen så mycket som motsvarar bortfallet av koldioxidfri el räcker det dock inte med normal energieffektivisering. Vi skulle dessutom behöva stänga ner elförbrukning motsvarande hela den svenska basindustrins användning. Produktionen skulle flytta utomlands och där troligen generera betydligt mer växthusgaser. Sverige skulle förlora tusentals jobb, utan någon vinst för den totala växthuseffekten.

Folkpartiet liberalerna vill att Sverige minskar utsläppen av växthusgaser samtidigt som vi har en god ekonomisk utveckling. Vår historia visar att det är möjligt, men då behövs kärnkraften i vår energimix tillsammans med förnybara energislag. En avveckling av kärnkraften vore förödande för Sveriges position som föregångsland och för vår låga andel koldioxidutsläpp per innevånare. Ju fler kärnkraftverk vi har i stabila demokratier, desto mindre lönsamt blir det dessutom att bryta kol och generera el från förbränning av kol i andra länder.

De senaste årtiondena har forskningen gått starkt framåt på kärnkraftsområdet, både vad gäller säker slutförvaring av avfallet och driftsäkerhet i nya reaktorer. Vi får akta oss för att leva kvar i gamla föreställningar om kärnkraftens förutsättningar. Vi måste väga kärnkraftens olika sidor mot det globala klimathotet. Det har redan länder som Storbritannien, Frankrike och Finland gjort då de väljer att satsa på ny kärnkraft.

Vårt behov av att förflytta oss är stort. Tåg är ur klimatsynpunkt det bästa transportmedlet. I Sverige går de snabbaste tågen 200 kilometer i timmen, medan snabbtågen på kontinenten går upp till 350 kilometer i timmen. Genom att satsa på snabbtåg i Sverige skulle vi till exempel kunna ta oss mellan Malmö och Stockholm på ett miljövänligt sätt på litet drygt två timmar. Höghastighetståg kan bli ett attraktivt alternativ till flyget och kanske också till bil mellan storstäderna.

En satsning på snabbtåg frigör dessutom utrymme på det vanliga järnvägsnätet som kan användas för godstransporter.

Satsningar på eldriven tågtrafik och utveckling av elbilar gör att efterfrågan på el inom transportområdet kommer att öka. Vi behöver därför mer, inte mindre, koldioxidfri el. Även det talar för att vi bör använda mer kärnkraft.

Vi måste minska våra utsläpp, istället för att föra en politik som ökar utsläppen just när risken för klimatet är kritisk. Det kräver en klimatpolitik och forskning som satsar på förnybara energislag, energieffektivisering och utbyggd, modern kärnkraft.

Agneta Berliner

riksdagsledamot (fp) för Västmanland

Christer Malm

fp-ordförande i Västerås

Anna Lundberg

fp-ordförande i Hallstahammar

Yvonne Gmeiner

fp-ordförande i Surahammar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons