Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fp: Stor satsning krävs på psykiatriska vården

Annons

Alliansregeringen har nyligen gjort en satsning på 500 miljoner för 2007 till kommuner och landsting för psykiatrin. Det är ett steg i rätt riktning. Men det krävs ytterligare statliga satsningar. Läget inom psykiatrin är oroväckande och behoven stora. Folkpartiet liberalerna har därför tagit fram ett program för att radikalt förbättra psykiatrin. Programmet behandlas i höst av vårt landsmöte.

Vi vill att det införs ett stöd- och servicepengsystem som ger huvudmännen en gemensam penningpåse där pengarna styrs till den verksamhet som den enskilde har behov av. Då blir det ointressant för kommuner och landsting att bolla ansvaret mellan sig. Detta är också en valfrihetsreform för de drabbade, som i större utsträckning kan vara med och påverka stödet de får.

Antalet gruppboenden och annat boendestöd ska byggas ut då det i dag är otillräckligt. Det behövs också fler mobila resursteam som kan hjälpa människor i deras hemmiljö. Det behövs öppen och sluten äldrepsykiatrisk specialistsjukvård i alla landsting. Inom primärvården behövs särskilda äldreteam för att upptäcka psykisk ohälsa hos äldre.

Pendeln vad gäller nedläggningen av slutenvårdsplatser slog för långt och ett av psykiatrins stora problem är avsaknad av vårdplatser. Därför behövs en utökning av slutenvården. Patienter inom psykiatrin som kan misstänkas vara farliga för sig själva och för sin omgivning måste riskbedömas. Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för riskbedömningar av hjälpsökande på psykiatriska kliniker och även för delar av tvångsvården.

Missbrukare med psykiska problem faller ofta mellan stolarna. En ansvarsgaranti ska införas som innebär att den verksamhet som upptäcker en missbrukare med psykiska problem har ansvar att inom en vecka börja planera för behandling om behovet inte är akut. Ingen med missbruk och psykiska problem ska heller få avvisas från psykiatriska akutmottagningar. För att förbättra kunskapen om missbrukare med psykiska problem ska utbildning om missbruksberoende vara obligatoriskt inom vårdyrkenas grundutbildning.

När ett barn eller en ung person mår dåligt behövs snabb hjälp. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är i dag orimligt långa och folkpartiet vill därför införa en månads vårdgaranti inom BUP. Det behövs även fler slutenvårdsplatser för kvalificerad psykiatrisk vård inom BUP. Folkpartiet vill ha kraftfullare förebyggande insatser för att förhindra att barn och ungdomar drabbas av psykisk ohälsa. Föräldrastöd kan ges via mödravårds- och barnavårdscentraler och familjestöd inrättas på kommunal nivå. Skolans elevhälsa ska finnas i alla kommuner och regleras i skollagen.

Det råder stor brist på psykiatriker. Därför behövs fler platser på läkarutbildningen och folkpartiet vill även uppmuntra arbetskraftsinvandring inom detta yrkesområde. Det behövs också fler psykiatriker med neuropsykiatrisk kompetens. För många barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder, som till exempel adhd och damp, kan hela ungdomsperioden bli mycket svår, om man inte får förståelse för problematiken. Utbildning inom gymnasieskolans omvårdnadsprogram är inte tillräcklig och därför ska mentalskötarutbildningen återinrättas som kvalificerad yrkesutbildning.

Mer stöd behövs till anhöriga till personer med psykiskt funktionshinder. Anhörigteam behövs för att förbättra samarbetet mellan anhöriga och vårdare. Anhörigutbildning och samtalsstöd ska också erbjudas till anhöriga.

Psykiatrireformen som genomfördes under 1990-talet var rätt tänkt - undersökningar visar att många personer med psykiskt funktionshinder har fått det bättre. Men många problem kvarstår. Det handlar om människor som aldrig stått längst fram i kön när samhället genomfört förändringar för att förbättra människors liv. Det är dags att ge dem en röst nu.

Agneta Berliner

riksdagsledamot för Västmanland

Yvonne Gmeiner

ordförande folkpartiet Surahammar

Anna Lundberg

ordförande folkpartiet Hallstahammar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons