Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FP: Unik granskning av lärarkompetensen

Annons
Kompetens viktig. Folkpartiet vill satsa på ämnesbehörighet. Bilden visar undervisning på högstadiet. FOTO: SCANPIX

Resultaten i Västerås skolor måste bli bättre, både i grund- och gymnasieskolan. Även om det sker förbättringar så har vi fortfarande en bit kvar till våra skolpolitiska ambitioner. Detta gäller inte minst betygsresultaten i grundskolan.

Folkpartiet har inom ramen för Västeråsalliansen medverkat till att Västerås redan 2008 införde en läsa-skriva-räkna-garanti med 15 miljoner kronor i kommunal insats. Vi föregick statens satsning för att i god tid ta fram en bra uppföljningsmodell i år tre, samtidigt som lärarna erbjöds fortbildning för att bättre följa upp och bedöma elevernas kunskapsutveckling. Denna reform är mycket positiv och behöver implementeras ytterligare så att fler elever upptäcks tidigt och att fler elever erbjuds det stöd eller den stimulans som de behöver för att utvecklas vidare i skolarbetet.

Västerås skolresultat varierar mellan grundskolor och gymnasieskolorna, men också mellan olika program. Därför har ett antal beslut fattats om avveckling av skolor och program, men också nystart av skolor för att lyckas bättre med resultaten. Här har rektorerna en mycket viktig roll.

En av de mest centrala frågorna som Folkpartiet tagit initiativ till i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och grundskolenämnden är stadens beslut om en genomgripande lärarkompetenskartläggning. Den viktigaste faktorn vid sidan av en bra rektor är lärarnas kompetens. Läraren ska kunna motivera och intressera eleverna, kunna ämnet som de undervisar inom, men också kunna upprätthålla ordning och reda.

Vi tycker att det är centralt att veta hur lärarkompetensen ser ut både avseende andelen behöriga med lärarexamen, om man är behörig att undervisa för rätt skolform/nivå men också om man har ämnesbehörighet. Fortfarande är det så att elever undervisas i exempelvis matematik utan att den som undervisar har ämnesbehörighet, detta är inte tillfredsställande.

Folkpartiet vill öka andelen behöriga lärare, men det absolut viktigaste i detta arbete är att vi får fler ämnesbehöriga lärare, särskilt viktigt är det i grundskolan. På gymnasieskolan är läget bättre. Vi har medverkat i statens fortbildningsinsats Lärarlyftet och många lärare går utbildningen. För gymnasieskolan har vi öronmärkt en miljon kronor under 2010 för att även yrkeslärare ska kunna komplettera in behörighet då dem inte omfattas av Lärarlyftet.

Västerås beslut om kartläggningen och arbetet med att ta fram en definition för att bedöma lärarnas kompetens är unik i Sverige. När analysen blir klar kommer den att utgöra ett viktigt underlag för rektorerna som ansvariga för skolornas verksamhet, men även ett viktigt material för oss förtroendevalda.

Kompetensanalysen ska också kunna användas i stadens lönepolitiska arbete. Folkpartiet är för en utökad individuell lönesättning, där lärare med rätt utbildning och goda resultat premieras.

Vi kommer vidare att kunna skärpa vårt kvalitetsuppföljningsarbete när vi analyserar skolornas resultat. Vi är övertygade om att arbetet med lärarkompetensfrågan kommer att vara avgörande för Västerås framtida skolresultat och därför kommer vi fortsatt att fokusera och prioritera denna fråga.

Roger Haddad (FP)

gruppledare och kommunalråd

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons