Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Framgångsrik export kräver en tydlig strategi

Annons

Det går bra för exportföretagen i Västmanlands län. Enligt statistik från SCB hade länet 2000-2004 landets snabbast växande export med en fördubbling över de åren. Länets totala export per invånare ligger bland de bästa i landet. Preliminära siffror visar dock att 2005 inte varit så framgångsrikt.

Det är framför allt de stora företagen som har skapat länets ledande ställning. De står för nästan 90 procent av exporten medan de små företagens export har halverats under den sista femårsperioden. Samtidigt ökar behovet av framgångsrika små och medelstora företag.

Fler företag måste våga sig ut och fler lyckas internationellt. Men framgångsrik export kräver en genomtänkt strategi.

Västmanland är känt för sina många stora företag. ABB, Outokumpu, Volvo och Seco Tools är några exempel, men här finns även många framgångsrika små och medelstora exportföretag med stabil och lönsam exporttillväxt. Hästens Sängar i Köping som nyligen fick Exportrådets stora exportpris är ett bra exempel, men företaget är långt ifrån det enda. Systemair, Karl Hedin, Arboga-Darenth, Car-O-Liner, Kohlswa Gjuteri och Karlssons Spools är några andra som bidrar starkt till länets export och tillväxt.

När nu den växande tjänsteexporten stegvis ritar om handelskartan ökar behovet av framgångsrika små och medelstora företag. Skall denna del av ekonomin bli ett viktigt draglok måste fler företag våga sig ut och fler lyckas internationellt.

För att få en tydligare bild av exportutvecklingen inom olika delar av det svenska näringslivet har Exportrådet låtit SCB dela upp exportstatistiken efter företagens storlek. Resultaten visar att de mindre företagens export växer snabbare än storföretagens, men att skillnaderna inte är så stora som vi skulle kunna förvänta oss.

Det förefaller finnas en tröghet i svenska små och medelstora företags internationella expansionskraft. Företag som vill växa internationellt bör inte underskatta vikten av en tydlig och genomtänkt strategi. Att ge sig in på en ny marknad kräver förberedelser och det är lätt att gå fel. Det är viktigt att veta vad man skall göra, inte minst därför att det innebär att man också vet vad man inte skall göra.

Vi möter en del företag som vittnar om hur bristen på förarbete och planering lett till resultatlösa satsningar.

De har splittrat sina resurser, inte varit tillräckligt noggranna i kartläggningen av potentiella marknader och ofta valt fel samarbetspartner.

Men vi ser också många exempel på motsatsen. Hur företag genom goda förberedelser lyckas i det de företar sig på nya marknader De har varit noggranna i val av marknader, partner, etableringsstrategier etcetera.

De har också ofta koncentrerat ansträngningarna till ett begränsat antal marknader. Det finns ingen patentlösning för alla företag, men det finns en del som tyder på att det är mer framgångsrikt att försöka nå marknadsledande positioner på enskilda marknader än att börja med att "gå brett".

Vi kan aldrig ersätta företagens egna marknadsstrategier, men vi kan med vår erfarenhet och internationella närvaro bidra i varje skede av framgångsrika internationella affärer - från strategiutveckling till genomförande.

Exportrådet finns nu representerat i Västmanland med en regional exportrådgivare. Vi har även ett nära samarbete med Almi företagspartner, Handelskammaren och EIC i regionen.

Ulf Berg

Maria Vanauskas

Debatt

Västmanlands län har landets bästa exportutveckling, enligt statistik från SCB. Stora företag står fortfarande för den största andelen av exporten men behovet av framgångsrika små och medelstora företag ökar. Och framgångsrik export kräver en tydlig strategi, skriver Ulf Berg, vd Exportrådet, och Maria Varnauskas, regional exportrådgivare, Västmanland.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons