Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Framtiden ska mötas med god kunskap

Oavsett om man utbildar sig på ett yrke- eller ett studieförberedande program har man behov av grundkunskaper som matematik, svenska och engelska, skriver riksdagsledamoten Pia Nilsson (s). Tidigare artiklar har varit publicerade den 13 och den 18 januari.

Annons

Tommy Tikkanen (fp) undrar vad vi socialdemokrater vill göra för att utveckla skolan. Han påstår att han inte har nåtts av några sådana signaler. Märkligt, men jag berättar så gärna igen.

Både i grund- och gymnasieskolan har vi ökat lärartät-heten. Målet om 15000 fler vuxna i skolan har blivit verklighet. Men kvalitetsarbetet måste fortsätta. En stor utmaning för skolan är att minska klyftorna och segregationen. Vi accepterar inte att skillnaderna i resultat mellan skolor och inom skolor ökar. Därför vill vi anställa 1000 resurspersoner de kommande åren på de skolor som har svårast förutsättningar. Resurspersonerna ska stödja eleverna med exempelvis läxläsning och i kontakterna med hemmen. Vi vill också göra en särskild satsning på bättre kunskaper i matematik och svenska.

Alla elever och föräldrar ska vid utvecklingssamtalet få en framåtsyftande individuell utvecklingsplan som skriftligt talar om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen. Planen ska följas upp regelbundet av skolan och för att lärarna tidigt ska upptäcka om en elev behöver extra stöd ska diagnostiska prov i läsning och matematik tas fram.

Lärarna måste ha goda förutsättningar att lära ut och leda eleverna i arbetet med att inhämta kunskaper. Vi vill därför stärka kompetensutvecklingen och utveckla arbetsplatserna.

För mig är det självklart att skolan ska präglas av trygghet och studiero. Att elever känner otrygghet i skolan kan jag aldrig acceptera. Lärarna ska naturligtvis kunna ingripa om det händer något. Lika självklart som att omhänderta en mobiltelefon eller något annat föremål som är störande, lika självklart ska det vara för läraren att reagera när elever utsätts för kränkning och diskriminering.

Det är också viktigt att vi fortsätter att satsa på kvaliteten i gymnasieskolan. Jag tror inte på idén om att dela upp männi-skor i a- och b-lag och accepterar därför inte synen att de som läser praktiska utbildningar inte behöver lika god utbildning som andra. Oavsett om man utbildar sig på ett yrke- eller ett studie-förberedande program har man behov av grundkunskaper som matematik, svenska och engelska. Framtiden ska mötas med god kunskap och bra utbildningar för såväl praktiska som teoretiska yrken.

Dagens snabba förändringar på arbetsmarknaden kräver en väl utbyggd vuxenutbildning. Det är aldrig för sent att lära om och lära nytt. Vi vill fortsätta satsa på vuxenutbildningen och bygga ut högskolan med 17500 platser.

Vår vision om utbildning för alla utmanas nu av den moderatstyrda alliansregeringen. De vill ha en skola med tidig uppdelning och sortering av elever. De säger nej till de 1000 resurspersonerna till de mest behövande skolorna. De vill sänka ambitionerna på de yrkesförberedande programmen på gymnasiet genom att sänka kunskapskraven. De säger nej till utbyggnaden av högskolan och de skär ner stödet rejält för vuxenutbildningen.

Jag kommer att fortsätta driva kampen om rätten till utbildning för alla - inte bara för några.

Pia Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons