Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Framtidens vård behöver specialiserade undersköterskor

Annons

Kommuner och landsting står inför stora utmaningar de närmaste åren om vi ska kunna ge en god vård och omsorg om våra äldre och funktionshindrade även i framtiden. Gruppen äldre-äldre blir allt större samtidigt som pensionsavgångarna bland vårdpersonalen ökar - en ekvation som inte går ihop! Enligt Skolverket beräknas behovet av antalet anställda inom vård och omsorg öka med 35 procent under 2000-2015.

Dagens och morgondagens vårdtagare är äldre, mer vård-behövande och har behov av mer omfattande och kvalificerade medicinska insatser än tidigare såväl i sina hem som på vårdinrättningar.

Samtidigt är det en trend bland kommunerna att i allt större utsträckning försöka få de äldre - med hjälp från hemtjänsten - att bo kvar hemma så länge som möjligt.

Detta ställer stora krav på hemtjänstens baspersonal - biträden och undersköterskor - att kunna se och slå larm när mer avancerad vård behövs.

Trots detta stora behov av utbildad personal saknar cirka 40 procent av baspersonalen

i landet en vårdinriktad utbildning! Detta kan vara en förklaring till den vanvård som med jämna mellanrum rapporteras i massmedia, bland annat nyligen från Sundsvall. Skulle medborgarna acceptera liknande siffror inom till exempel skolsektorn?

Vi kristdemokrater ser mycket allvarligt på detta. Lösningen på problemen kan vara att dels se till att nuvarande personal vill och kan stanna kvar, dels att förbättra den grundläggande utbildningen till undersköterskor.

Att biträden och undersköterskor har ett ofta slitsamt arbete som också är dåligt betalt medverkar till att många lämnar vården och att andra avstår från att söka vårdutbildningar. Fortbildningen - kompetensutvecklingen - för dessa grupper behöver såväl utökas som förbättras samtidigt som personalen måste få större möjligheter att själva styra sitt arbete.

Skolverket har planer på att reformera utbildningen på omvårdnadsprogrammet i gymnasieskolan. Tanken är att utbildningen ska delas upp i fyra sektorer: Hälso- och sjukvård, socialtjänst, hälsa och samhälle. Vi tror att detta är ett steg i rätt riktning.

Vid kristdemokraternas riksting i juni antogs en motion som

i sina intentioner går längre än vad Skolverket gör i sina planer. Sammanfattningsvis innebär detta att kristdemokraterna kommer att verka för ännu större förändringar, till exempel att det redan på omvårdnadsprogrammet ska vara möjligt att specialisera sig mot till exempel psykiatri, demenssjukdomar eller vård i livets slutskede. Utöver detta krävs påbyggnadsutbildning anpassad till de nya behov som kommer.

Med ett sådant utbildningssystem för undersköterskor tror vi att fler kommer att söka sig till vården, statusen för yrket att höjas och lönerna att förbättras!

Elisabet Fridén

Eva Söderqvist

Ingvar Nordén

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons