Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Från förebild för andra till ett skräckexempel

Annons

Kontinuitet i kontakten med en personligt vald läkare utgör grunden för tryggheten och kvaliteten i den basala sjukvård-en enligt internationell vetenskaplig expertis. Familjeläkarsystemet i Västmanland har inte minst i detta avseende länge varit en förebild för primärvården i Sverige.

I en utvärdering av Socialstyrelsen 2001 skiljde Västmanland ut sig på ett positivt sätt genom att 80 procent av befolkningen angav att de hade en egen läkare i primärvården att jämföra med 40 procent i det övriga landet. I en undersökning 2002 utmärkte sig Västmanland som det enda län där förtroendet för primärvården ökade.

Men efter den katastrofala upphandlingen 2004 där 50 000 Västmanlänningar förlorade sin familjeläkare föll Västmanland till en bottenplats när det gäller tillit och förtroende för primärvården, enligt en undersökning av Socialstyrelsen som nyligen presenterats i VLT. Västmanland utgör nu ett skräckexempel i Sjukvårdssverige och illustrerar hur illa det kan gå när en landstingsledning gör allvarliga missbedömningar och begår stora fel.

Monika Wilanders replik i VLT den 10 juli till Stig Reinholdsson illustrerar hur politikerna nu försöker smita ifrån sitt ansvar genom att gömma sig bakom Lagen om offentlig upphandling, LOU. Denna lag är till för att säkerställa att allmänna medel används på bästa sätt, ekonomiskt och kvalitativt, vid uppköp av varor och tjänster.

Landstingsledningens agerande resulterade i stället i en för skattebetalarna synnerligen kostsam affär och därtill en sänkt vårdkvalitet. Politiska och administrativa beslut i landstinget ledde till en radikalt minskad trygghet i vården, ökat antal medicinska misstag och felbehandlingar, missmod och sämre arbetsmiljö i hela primärvården. Enbart kostnaden för stafettläkare under år 2005 uppgick till 33 miljoner kronor. Den stora mängden stafettläkare har i sin tur gett ökande kostnader genom överutnyttjande av vårdresurser (onödiga undersökningar, dåligt underbyggda remisser till specialistvården, dyrare läkemedelskostnader med mera).

Landstinget har gjort en förlust av 16 erfarna duktiga familjeläkare i ett läge då brist på familjeläkare redan är ett stort problem. Med en klokare tillämpning av LOU hade utgången blivit en helt annan.

Det är självklart att ansvaret för detta misslyckande ligger hos dem som har makten i lands- tinget - landstingsråden Glenn Andersson och Monika Wilander. Ansvaret faller också tungt på landstingsdirektören Jan Brithon.

Det anmärkningsvärda är att resultat var helt förutsägbart för en någorlunda insatt och omdömesgill person. Nu kan de makthavande politikerna uppenbarligen, inte ens med facit i handen, inse att något misstag begåtts. Det innebär också att de inte kan se några alternativ inför den nya upphandlingen av familjeläkarverksamheten som börjar strax efter valet - samtliga avtal löper nämligen ut 2007. Det är en sak att begå misstag, men det är något helt annat att inte inse sina fel. Då kan man heller inte lära sig något och samma sak kommer att hända igen!

Det innebär att med trion Glenn Andersson, Monika Wilander och Jan Brithon i landstingets ledning så kan vi räkna med en upprepning av:

* att tiotusentals invånare i Västmanland kan bli fråntagna sina personligt valda läkare,

* att tryggheten och tilliten i vården för invånarna ytterligare försämras,

* att man även i nästa upphandling kommer att sätta skall-krav på meningslösa detaljer utan betydelse för vårdens kvalitet,

* att uppenbara skriv- och syftningsfel i en liten bilaga genom landstingets obegripligt illvilliga tolkning åter kan resultera i att välfungerande mottagningar måste stänga,

* att även mottagningar som gjort allt rätt åter kommer att tvingas stänga genom rent godtyckliga beslut som inte har något att göra med vare sig kvalitet eller kostnad, såsom skedde med Eriksborg och Prima i Västerås samt Byjorden i Köping,

* att den nuvarande lands-tingsledningen åter kan låta nya entreprenörer som saknar tillgång på egna familjeläkare fritt förfoga över flera tiotals miljoner skattekronor, och

* att stafettläkeriet med allt vad det innebär för kostnad och kvalitet har kommit för att stanna i Västmanland.

Vi vet vad vi har fått med nu- varande politiska ledning och vi vet efter Wilanders redogörelse vad vi riskerar att få. Landstings- politik har föga med partitillhörighet att göra, vilket gör det lättare för oss väljare att, oavsett egna partisympatier, göra en demokratisk insats genom att rösta bort den ansvariga landstingsmajoriteten s och v i landstingsvalet 2006.

Jonas Sjögreen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons