Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Från Västerås till Arlanda på 55 minuter

Annons

"Det är viktigt för en stad av Västerås storlek att ha en egen flygplats", framförs gärna då och då. Men i ljuset av förändringarna för flygplatsen som blir följden av Ryanairs beslut om avveckling av linjen till London kan man då ställa sig frågan om det inte är viktigare för en stad av Västerås storlek att ha goda förbindelser ut i världen, helst med direktflyg till slutmålet. I ett sådant perspektiv blir närheten till Arlanda ett mycket intressant alternativ, eftersom Arlanda har direktflyg till de flesta destinationer som näringsliv och turistnäring kräver.

En förutsättning för att Arlanda ska fungera som ett verkligt alternativ är att snabba förbindelser, med restid under en timme mellan Västerås och Arlanda skulle existera. Detta skulle även öppna upp Arlanda som arbetsplats för många västeråsare, då Arlanda är den enskilt största arbetsorten i stråket Stockholm - Uppsala, med närmare 16 000 arbetstillfällen i så gott som samtliga yrkeskategorier.

Att klara restiden är fullt möjligt genom att använda de järn-vägar som finns, Mälarbanan, Ostkustbanan och Arlandabanan, kompletterat med en nyanlagd järnväg i stråket Uppsala - Enköping. På detta sätt skulle man kunna trafikera Västerås - Enköping - Uppsala - Arlanda och vidare in i Stockholm. Res-tiden mellan Västerås och Uppsala skulle då bli cirka 40 minuter och till Arlanda cirka 55 minuter. Att dessutom kunna knyta Sveriges fjärde och Sveriges sjätte största stad närmare varandra, genom att återuppbygga Uppsala - Enköpings järnväg till modern standard, kan bara ses som ett mervärde och ytterligare ökade möjligheter för människor att få nya arbetstillfällen och val av boendemiljö.

Upplands Lokaltrafik, UL, kommer från och med den 21 augusti i år att trafikera vårt eget tågsystem Upptåget från Gävle i norr via Uppsala och Arlanda till Upplands Väsby i söder, med direkta byten till SL:s pendeltåg i Upplands Väsby. Denna trafik har beslutats utifrån just de förutsättningarna - ökad rörlighet och nya arbets- och resmöjligheter för de boende och verksamma i stråket.

Vi kan se att denna trafik mycket väl kan utvecklas, främst kanske västerut mot Heby - Sala när så är befogat, men också söderut från Uppsala mot Enköping - Västerås, om det finns en järnväg att köra på. Erfarenheterna av både Mälar- och Svealandsbanorna är ju att dessa drevs på och kom fram genom lokala och regionala initiativ med framgångsrikt resultat. Lärdomarna från detta kan komma väl till pass om man tar ett liknande regionalt helhetsgrepp igen för att komplettera den "felande länken" Uppsala - Enköping i järnvägssystemet på den norra sidan Mälaren.

Klas Wåhlberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons