Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frankrike satsar på tjänster för de äldre

Annons

I många av dagens samhällen är olika former av hemtjänst som bekant mycket efterfrågade serviceinrättningar. Ofta är gapet enormt mellan behoven och de resurser, som står tillfogande. Vissa grupper av befolkningen är, som alla vet, särskilt hårt drabbade av denna brist på balans. I första hand gäller detta förstås de äldre, bland vilka många måste leva med olika slag av handikapp. Det kan till exempel vara fråga om att de inte klarar att sköta sin hygien, laga mat i hemmet, gå ärenden utomhus och så vidare.

Även yngre människor kan emellertid råka i bryderi. De behöver då avlastning, till exempel för att kunna kombinera sin yrkesinsats med plikterna i hemmet. Särskilt är det kvinnorna som ställs inför detta svårlösta problem.

I Frankrike har hittills ytterst få behövande kunnat få hjälp av något, som där kallas"Services à domicile". Enligt en nyligen genomförd opinionsundersökning skulle så många som 90 procent av befolkningen vilja anlita "hemtjänsten" tillfälligt eller kontinuerligt, men i realiteten har endast 3 procent tillgång till denna service.

Som en jämförelse kan nämnas, att motsvarande siffra för USA är 30 procent. Där erbjuder många företagare dessutom sina anställda möjligheten till "hemtjänst" som en extra löneförmån. De har nämligen insett att detta erbjudande minskar stressen i arbetet samtidigt som det reducerar antalet frånvarotimmar på arbetstid.

Frankrikes arbetsmarknadsminister Jean-Louis Borloo är den inom regeringen, som till fullo insett vikten av en genomgripande reform av hela hemtjänstsystemet.

Inför ledande företrädare för de ansvariga myndigheterna beskrev Borloo den 14 februari ett omvälvande lagförslag. Han skrädde inte orden. Enligt honom vore det fråga om en kulturrevolution, som skulle underlätta fransmännens vardag genom att ge dem möjlighet att snabbt och billigare få tillgång till den hemtjänst de behövde.

Han påminde om att de äldre under de kommande decennierna kommer att utgöra en kraftigt ökande andel av befolkningen. Tre fjärdedelar av den totala ökningen av antalet invånare sedan l999 (tre miljoner) vore "seniorer", med ett ökat vårdbehov som konsekvens.

Över hela det franska territoriet skulle särskilda "telefoncentraler" inrättas. Ett fåtal existerar redan, och fram till år 2007 skulle nätet vara färdigutbyggt. Ett enda telefon samtal skulle räcka för att hjälp snabbt skulle kunna effektueras. Beroende på omfattningen skulle tjänsterna kosta någonstans mellan 3 och l0 "euro" per månad. Man kan dessutom förvänta sig, att en del franska arbetsgivare tar efter den amerikanska modellen och erbjuder sina anställda att betala kostnaden.

En viktig positiv bieffekt av reformen vore enligt Borloo, att den samtidigt skulle skapa många arbetstillfällen för arbetslösa. Enligt ministern skulle det handla om "500 000 nyanställningar under en treårsperiod". En annan from förhoppning: "Skulle alla hushåll i genomsnitt anlita de nya formen av hemtjänst under två timmar per vecka, skulle en miljon arbetslösa kunna anställas."

På regeringshåll har man i allmänhet ställt sig positiv till denna gigantiska reform. Vänsterpartierna och fackföreningarna är inte oväntat skeptiska. Här hävdar man, att risken är stor att de nyanställda kan tvingas nöja sig med arbete på halvtid eller rent av avskedas.

I Sverige har ju också diskussionerna varit livliga om hemtjänstens villkor. Måhända skall vi i även i vårt land kunna hämta inspiration eller lärdom av de franska erfarenheterna?

Hans Ytterberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons