Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fri etablering kräver riksdagsbeslut

Annons

Det finns inget lagligt stöd för fri etablering av läkare. Fri etablering upphörde i ett riksdagsbeslut den 14 november 1994. Fri etablering kräver ett nytt beslut i Sveriges riksdag.

Den enda möjlighet som finns att arbeta fritt i dag styrs av lagen om läkarvårdsersättning (LOL). Denna gäller enbart läkare och landstinget som sjukvårdshuvudman kan inte kräva av en sådan etablering att följa familjeläkarprogrammet. Om vi vill att familjeläkarprogrammet ska gälla måste landstinget teckna vårdavtal med läkaren. Då gäller lagen om offentlig upphandling (LOU), det vill säga samma upphandling som nu pågår innan avtal kan tecknas.

Att införa fri etablering för familjeläkare som folkpartiet och moderaterna föreslår är således inte möjligt. Det är heller inte önskvärt enligt vår uppfattning.

Kärnan i familjeläkarprogrammet i Västmanland är att flera yrkesgrupper verkar tillsammans i ett teamarbete och att det finns ett avtalat ansvar för vad som ska utföras. Detta gäller oavsett om verksamheten utförs av offentligt drivna familjeläkarenheter eller av entreprenörer.

Vid fri etablering av specialister i allmänmedicin skulle lagen om läkarvårdsersättning, LOL, gälla fullt ut. Det innebär att inga andra krav får ställas än de som gäller läkarens insatser och ersättningar.

Övriga familjeläkarverksamheter kan inte vara ett avtalsvillkor enligt LOL. Barnhälsovård, mödrahälsovård, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykolog- och kuratorsinsatser, äldrevårdsinsatser, hemsjukvård och läkarmedverkan i eget boende skulle hamna utanför systemet. Den läkare som etablerar sig fritt har all rätt att neka att åta sig dessa delar i familjeläkarverksamheten.

Enda möjligheten vore att teckna ett tilläggsavtal om den verksamheten, men då måste det ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

I upphandlingsdebatten har man missat att familjeläkareprogrammet handlar om mer än bara läkarinsatser. Två tredjedelar av all verksamhet i primärvård utförs av annan personal än läkare.

I dag är 44 procent av västmanlänningarna listade hos privata familjeläkarenheter. Vid en fri etablering riskerar de alltså att bli utan all övrig service förutom läkarbesöken.

Att avbryta upphandlingen under pågående rättsprocess är omöjligt. Det skulle innebära att hela den privata familjeläkarverksamheten hamnar i ett avtalslöst tillstånd från och med den 1 juli i år. Landstinget skulle bli skadeståndsskyldigt eftersom tilldelningsbeslut redan har lämnats till de entreprenörer som antagits av landstinget.

En enig landstingsstyrelse, inklusive folkpartiet och moderaterna, har beslutat om upphandlingen. Landstinget har nu för avsikt, så snart länsrätten har avgjort ärendet, att genomföra en ny upphandling för de återstående åtta familjeläkarenheter där anbuden inte kunde antas.

GLENN ANDERSSON

MONIKA WILANDER

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons