Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frigör familjeläkarna!

Annons

Stoppa omedelbart upphandlingen och inför fri etablering för familjeläkare. Det är folkpartiets recept på hur det låsta läget i familjeläkarfrågan ska lösas i Landstinget Västmanland.

Det västmanländska familjeläkarsystemet har rönt stor uppmärksamhet i sjukvårdssverige. Både andelen privata familjeläkare och andelen västmanlänningar som är listade hos en egen husläkare/

familjeläkare ligger i topp. Västmanlänningarna har uppskattat systemet.

Reaktionerna är därför stora och förståeligt upprörda över att den nu pågående upphandlingen av privata familjeläkare tycks medföra att många västmanlänningar kommer att "mista" sin läkare.

Folkpartiet liberalerna har alltid förespråkat en fri etablering av familjeläkare. När nu anbudsupphandlingen överklagats och processen med all säkerhet drar ut på tiden, är det bästa sättet att snabbt avbryta upphandlingen och införa fri etablering, enligt folkpartiets mening, för garantera ett fungerande familjeläkarsystem efter halvårsskiftet - när de gamla avtalen går ut.

Landstinget Västmanland bör välkomna samtliga aktörer - nya och gamla - som är villiga att följa det fastlagda familjeläkarprogrammet. Eftersom ersättningen, den så kallade capiteringen, bygger på hur många listade patienter varje familjeläkare kan visa uppger denna fria etablering inga ökade kostnader för landstinget. Antalet länsinvånare och deras ålderssammansättning ändras inte av en sådan ny ordning.

Det finns däremot grundad anledning att tro att en fri etableringsrätt skulle locka nya privata familjeläkare till länet. Många västmanlänningar som nu, som följd av bristsituationen, inte kunnat lista sig på en egen läkare skulle i så fall få möjlighet att göra det.

Av en fri etableringsrätt följer också, enligt folkpartiets mening, fri konkurrens. De privata familjeläkarna är fria företagare och måste få verka på en fri marknad. Det innebär att de själva måste få avgöra hur många listade patienter de klarar av att erbjuda den service och tillgänglighet som får patienterna att välja att lista sig hos just dem.

Familjeläkarna säger själva att runt 1 500 listade patienter ger både en vettig arbetsbörda och ekonomiska möjligheter att få verksamheten att gå ihop. Denna fria marknad ger också patienten en unik möjlighet att verkligen få välja läkare.

Folkpartiets liberala inställning i denna fråga går stick i stäv med landstingsmajoritetens socialdemokrater och vänsterpartisters mera totalitära syn. Exempelvis uttalade Glenn Andersson (s), när resultatet av anbudsupphandlingen blev känt, att "det här skulle aldrig ha behövt hända om alla familjeläkare varit landstingsanställda". Folkpartiets förslag om fri etablering kan i stället förväntas öka andelen privata aktörer. En ökad tillgång på privata familjeläkare skulle av landstingsmajoriteten kunna upplevas som ett hot mot de landstingsdrivna vårdcentralerna.

Folkpartiet ser det som en ömsesidigt stimulerande konkurrens. Skattebetalarna/patienterna är inte betjänta av att landstinget driver egna vårdcentraler som inte klarar den konkurrensen.

TORSTEN KÄLLBERG

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons