Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Friskolor kostar!

Annons

Det går bra för Sveriges friskolor ur ekonomisk synvinkel. Direktören för Kunskapsskolan annonserade i Dagens Industri nyligen att man siktar på en börsintroduktion.

I debatten framstår det ofta som att etableringen av nya friskolor inte får några negativa konsekvenser. Det är dags att nyansera diskussionen och visa på de följder som den massiva nyetableringen av friskolor fört med sig.

Det finns enstaka tillfällen då etableringen av en friskola kan vara motiverad. Men för oss är det viktigt att friskolor som startar i Västerås tillför något som den kommunala skolan inte erbjuder, och därmed inte bidrar till överetablering inom vissa årskurser eller gymnasieprogram. Friskolan kan vara ett komplement, men fler friskolor är inte ett mål i sig.

Det vi principiellt vänder oss mot är den fria etableringsrätten för friskolor som vi hävdar går ut över den kommunala ekonomin. I Västerås står vi i dag inför en gigantisk omställning på skolområdet. Kullarna ökar i förskolan och gymnasieskolan, medan antalet elever i årskurs 1-9 minskar över lag. Det ställer höga krav på de politiker och tjänstemän som jobbar med skolfrågor att planera långsiktigt, framför allt med anpassning av lokaler och personal.

Den fria etableringsrätten innebär att en friskola som fått Skolverkets tillstånd att starta sin verksamhet kan flytta in i de skollokaler som eventuellt skulle tomställas under den kommande skolomställningen. Eftersom kommunen måste ersätta friskolor för de elever de har, blir konsekvensen att de kommunala skolorna på områdena blir hårt utsatta. Pengar som skulle räcka till exempelvis två skolor måste nu räcka till tre. Kommunens planering stjälps, och våra skolor blir ännu hårdare tillbakatryckta.

Det kommunala skolväsendet har det övergripande ansvaret för elevernas skolgång. Skulle en friskola läggas ner måste kommunen samma dag ta över ansvaret för dessa

elever. Det är något som alla medborgare med rätta förväntar sig. Samtidigt medför det extra beredskapskostnader för kommunen som friskolorna aldrig behöver ta ansvar för. Friskolorna har tvärtom möjlighet att sätta ett tak för antalet elever man tar in och har därför möjlighet att optimera sin ekonomiska planering. Vi kan inte se annat än att det skulle vara en orättvis konkurrensfördel.

Vi anser att de kommunala skolorna i högre grad borde kompenseras för det sociala ansvar som de är skyldiga att axla. Det är på allvar dags att se över den fria etableringsrätten för friskolor. Vi menar att kommunerna borde ha större makt att säga nej till privata skolor eftersom de undergräver den kommunala skolans ekonomi och möjligheter att fullfölja sitt breda sociala ansvar. Det bör heller inte vara ett uttalat mål för Skolverket att medverka till fler friskolor.

Den kommunala skolan är enligt oss en garant för alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Den är inte perfekt i alla lägen, men präglas av demokratisk insyn och konstant förbättringsvilja. Som vi ser det kan den fria etableringsrätten i värsta fall leda till att den skolomställning som kommer att genomföras öppnar dammluckorna för fler privata skolor. Vi som värnar om den kommunala skolan måste nu upp på barrikaderna!

Hans Larsson

Ingemar Lindbergh

Per Lithammer

Vasiliki Tsouplaki

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons