Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Friskolor löser inga problem

Annons

I några inlägg under hösten har det på denna debattsida förts diskussioner om skolfrågor i allmänhet och friskolor i synnerhet. Det är tydligt att frågan om friskolornas explosionsartade etablering väcker känslor och debatt, och det är alltid bra. När känslor får styra är det svårt att kräva att människor ska läsa mellan raderna, men däremot kan man kräva att människor läser det som faktiskt står skrivet.

Det florerar en delvis skev bild av vår inställning till friskolorna i Västerås. Vänsterpartiet har aldrig någonsin framfört kravet att alla friskolor i Västerås ska läggas ner. Även om vi hade det som mål skulle det i praktiken vara omöjligt eftersom Skolverket godkänt deras existens. Det vi har påpekat i tidigare artiklar är konsekvenserna som friskoleetableringen haft för den kommunala skolverksamheten, framför allt vad gäller ökad segregation och planeringssvårigheter. Det är sällan eller aldrig man hör borgerliga partier tala om detta.

Friskoleetableringen ställer till det i budget- och planeringsarbetet för den kommunala skolan. Då nämnderna får sina anslag vet man inte hur många fristående skolor som kommer få klartecken för att starta nästkommande läsår. Resultatet blir stora svårigheter att beräkna kostnader.

Tjänstemännen får försöka gissa hur stor del av elevökningen som sker i kommunal respektive privat skola. Vi vet inte vilka lokaler som kommer att behövas och får svårt att avsätta rätt summor. Osäkerheten i elevunderlaget skapar en oro på arbetsplatserna som varken kan vara bra för elever eller personal. Inte ens de borgerliga partierna kan väl tycka att detta är positivt? Men i stället för att synliggöra dessa praktiska problem väljer man att rabbla sitt mantra: valfrihet och konkurrens.

Givetvis accepterar vi inte att någon kommunal skola dras med dåliga studieresultat eller släpar efter i den pedagogiska förnyelsen. Vänsterpartiets mål är att den kommunala skolan ska vara den bästa tänkbara. Det ska finnas utrymme för pedagogisk bredd och individualiserad undervisning.

Samtidigt blir det svårt för våra rektorer att lägga fokus och kraft på att uppmuntra pedagogiskt nytänkande när man konstant bevakar hur skolan står sig i konkurrensen med friskolorna. Hur många lärartjänster förlorar vi om x antal elever går till friskola y? Vad måste vi då dra ned på? En situation där rektorer och pedagogiskt ansvariga tvingas lägga ned mer tid på att räkna pengar än att syssla med lärande och utveckling kan aldrig bli positiv.

En väg för att uppnå pedagogisk utvecklingskraft är att anställa behöriga lärare i så stor utsträckning som möjligt. En likvärdig utbildning för alla elever i landet kan inte uppnås när andelen obehöriga lärare i friskolorna är dubbelt så hög som i de kommunala skolorna (DN 20 april 2004).

Eftersom det är billigare att anställa obehöriga lärare ställer vi oss frågan: är det en pengafråga för de privata ägarna? Friskolornas riksförbund har i sitt remissvar till den nya skollagen uttalat en vilja att slippa se till formell behörighet vid anställning av personal (Skolvärlden 16 februari 2005).

Vänsterpartiet vänder sig också emot tanken att bedriva skolor med vinstintressen. Vår åsikt är att alla skattemedel som avsätts för skolverksamhet ska användas i just själva verksamheten och inte gå till företagare eller religiösa samfund som driver de fristående skolorna. Skolor lägger grunden för våra barns framtid och kan inte enligt oss präglas av samma marknads- och konkurrenstänkande som Volvo, Arla eller H

Vi anser att det är av största vikt att barn med olika bakgrund möts och lär känna varandra. Vi tror att det motverkar segregation, rasism och ger förståelse för olikheter.

En fortsatt utveckling mot fler friskolor tror vi varken löser problem med låga studieresultat, främlingsfientlighet eller dålig arbetsro.

Hans Larsson

Ingemar Lindbergh

Per Lithammar

Vasiliki Tsouplaki

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons