Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fysisk inaktivitet lika farlig som rökning

Massmedia har ofta visat stort intresse för nya medicinska rön, speciellt när det handlat om nya mediciner eller nya diagnostiska metoder som kartlägger orsakerna till våra stora sjukdomsgrupper.

Annons
Bra med motion. Fysisk inaktivitet dödar lika många som rökning enligt Centrum för klinisk forskning.foto: vlt:s arkiv

De mindre glamorösa hälsoproblemen som är resultatet av våra dåliga levnadsvanor med förkortad livslängd som följd tas sällan upp med stora rubriker. I den ansedda medicinska tidskriften The Lancet har man ägnat ett antal nummer åt livsstilssjukdomar, där speciellt intresse fästs vid betydelsen av fysisk inaktivitet.

Vad menas med fysisk inaktivitet? Definitionen är; på mellannivå att inte vara fysiskt aktiv i minst 30 minuter fem gånger per vecka eller på hög nivå, som löpning, vara aktiv minst 20 minuter åt gången, tre gånger per vecka.

Författarna har beräknat att cirka 1,5 miljarder människor över 15 års ålder runt om i världen är fysiskt inaktiva. Självklart finns det skillnader mellan olika länder, på Malta beräknar man att 71 procent medan i Bangladesh bara 5 procent är fysiskt inaktiva. Man har också kommit fram till att de individer som låter bli motion i form av en rask promenad 15-30 minuter per dag, ökar sin risk för cancer, hjärtsjukdomar, stroke och diabetes 20-30 procent och förkortar sitt liv 3-5 år. Det mest intressanta i Lancets artikel är en jämförelse mellan aktiv rökning och fysisk inaktivitet. Det visar sig att båda tillstånd bidrar lika mycket till för tidig död, cirka 5 miljoner individer per tillstånd per år.

Idag vet alla att rökning är något som skall bekämpas. Olika kampanjer har genomförts, internationellt, nationellt, kommunalt och på arbetsplatserna. Andelen rökare sjönk från 50 procent hos den manliga befolkningen för 50 år sedan till 12-13 procent idag. Samtidigt saknas motsvarande åtgärder när det gäller den lika stora hälsofaran, fysisk inaktivitet.

Med kännedom om framgångsrika antirökkampanjer som påbörjas i förskoleåldern, finns all anledning att börja arbeta med nyttan av fysisk aktivitet tidigt i livet. Dessutom har ett stort antal studier visat att fysisk aktivitet har ett direkt samband med skolprestationer.

När rapport efter rapport slår fast att svenska barns skolprestationer sjunker, samtidigt som svenska skolor har näst lägst antal timmar idrott på skolschemat av alla OECD-länder måste man agera. Dagens skolelever bör erbjudas tid för träning samt kunskap om hur lärandet och hälsan kan förbättras. Undersökningen Liv- och hälsa-ung 2012, visade att bland 13-17 åringarna, är 32 procent av flickorna och 26 procent av pojkarna dessutom inaktiva på fritiden, och att inaktivitetsgraden är högst bland gymnasieflickorna, vilka kanske är de som skulle behöva motionen mest.

Med ett ökande intresse bland ungdomar för datorer, så tillbringas allt längre tid sittande, och motionen eller olika idrottsintressen faller ner på prioriteringslistan.

Tänk om man skulle återinföra rökrutor i skolan eller plädera för ohälsosam mat. Det skulle säkert väcka stora protester bland skolpersonalen och allmänheten, men fysisk aktivitet är fortfarande något som man ofta bortser från, och intresset för att förstärka betydelsen av motion bland befolkningen är alltför lågt.

Vi som arbetar både inom vetenskapen och inom sjukvården ser de stora riskerna med att befolkningen i välfärdsländer blir allt mer fysiskt inaktiv.

Sammanfattningsvis: fysisk inaktivitet är en starkt bidragande orsak till för tidig död i cancersjukdomar (bröst- och tjocktarmscancer), hjärtsjukdomar, och diabetes. Rökning och fysisk inaktivitet tar vardera drygt 5 miljoner liv årligen. Därför måste vi ta lärdom från strategier inom rökförebyggande och tidigt gå in och stimulera till regelbunden fysisk aktivitet hos barn och ungdomar och försöka upprätthålla bra förutsättningar för motion under vuxenlivet och upp i ålderdomen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons